Monthly Archives: December 2022

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

1 januari 1923

Helaas nog geen Hesseling

Maandag 1 Januari 1923

Weer een rustdag. Ondanks de muskieten goed geslapen. Een groot deel van den dag aan brieven schrijven besteed. Om 1 uur middageten bij Dr. Mortensen. Een uitstekend maal, met eend als hoofdschotel, voorafgegaan door een cocktail. Ik had gehoopt vandaag wat in Hesselings boek over het negerhollandsch te kunnen studeeren, maar de “melkkamer” [-*…*] waarin onze koffers, bleek ontoegankelijk. Er hapert iets aan het slot en dat kan pas morgen gerepareerd worden. Vanavond ons souper tezamen met Dr. M. genuttigd. Brood met honig. De Deensche boter [-*…*] is heel wat minder dan de Hollandsche, kaas dito. We krijgen vandaag onze wasch terug. Niet duur: 1 ¼ dollar voor + 2 dozijn stukken, klein en groot. Ze wasschen vrij goed, maar niet heelemaal schoon. Maar op het strijken is niets aan te merken.


De Josselin de Jong heeft het werk Het Negerhollands der Deense Antillen (1905) meegenomen naar de Maagdeneilanden. Het is dan een standaardwerk op het gebied van deze taal en bevat een schat aan informatie over wat tot dan toe bekend was over het Nederlands Creools van de Maagdeneilanden. De Josselin de Jong zal zijn verzameling teksten (1926) opdragen aan D.C. Hesseling.

Via Wikimedia Commons: Portrait of D.C Hesseling (1859-1941) by J. van Eysinga. Collection Leiden University


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

31 december 1922

Witte mieren, dus naar de ‘hall’

Zondag 31 December

Vanochtend hebben wij een gedeelte van de tentvloer van Hatt met iets tegen witte mieren ingesmeerd en ontdekten daarbij verscheidene nieuwe (?) gaten. We hadden maar 1 flesch, die Dr. Mortensen, voor ons had laten koopen “omdat zijn witte mieren het gedaan hadden”, juist genoeg voor 1/6 van het vloeroppervlak. Vervolgens haalden we mijn tent neer, waarvan de vloer eveneens vele gaten bleek te hebben. Gedroogd en in veiligheid gebracht. Het middagmaal gebruikten we samen met Dr. M. in diens huis, maar we hadden ons eigen eten, toebereid door Mevr. Hatt, bestaande uit griesmeelpap met 2 eieren erin, inplaats van melk. Dr. M. di-

                                                                          43

neert altijd met brood en melk. We slapen vannacht [-d] dus alle drie in zijn huis, ik in de “hall” en de familie Hatt in de logeerkamer. Er zijn vele muskieten en netten hebben we hier niet. Vanmiddag zware regenbuien en voor mijn gevoel tamelijk koud, maar toen we vanavond in Dr. M’s huis de thermometer raadpleegden bleek de temperatuur maar 1 graad R. lager dan de vorige dagen te zijn. ’S avonds is de temperatuur in zijn “hall”, waar het werkelijk koel is, meestal + 77 F.


Via Wikimedia Commons: Termite mound along the Turtle Point Trail at Caneel Bay (US Virgin Islands), by Fred Hsu.

De temperatuuraanduiding gebeurt hier en elders met Fahrenheit en Reaumur, en nergens met Celsius.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

30 december 1922

De melkkamer is vrijwel vol

Zaterdag 30 December

Gewone werkdag. Had ‘s nachts slecht geslapen, dat voelt men hier goed als men hard moet werken. Vanmiddag zijn weer 4 ezelladingen archaeologisch materiaal naar Dr. Mortensen’s “melkkamer” gebracht. Deze is nu vrijwel vol. ’S avonds bij Dr. Mortensen gegeten: zoutevisch met aardappelen en gesmolten boter. Het was lekker en voedzaam. Zonder die maaltijden af en toe bij Dr. Mortensen zou ik amper genoeg krijgen. Ik kan nog maar niet ontdekken wat Mevr. Hatt eigenlijk praesteert. Er is nu besloten dat mijn tent ook neergehaald zal worden om te drogen en gerepareerd te worden en dat ik dan ook mijn intrek zal nemen bij Dr. Mortensen. Vandaag heeft Hatt Thomas meegedeeld dat hij Dr. M. het verschuldigde houtskool dient te bezorgen. Hij kan daar nieuwjaarsdag voor gebruiken. Dan werken ze niet. Thomas was er allesbehalve over gesticht, maar zei dat hij het doen zou.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

29 december 1922

Problemen van Mortensen

Vrijdag 29 December

Het gewone aantal uren hard gewerkt. Heden 50 zakjes met scherven gevuld en weer een paar zoo goed als onbeschadigde potscherven gevonden benevens andere waardevolle specimina. Onze 4e arbeider, Gabriel, is niet kwaad. Hij moet echter nog aan het werk wennen. Thomas, die in het vierkant er-

                                                                          41

naast werkt, treedt nu dikwijls als zijn mentor op, tamelijk hooghartig. Die Thomas is kolenbrander. Dr. M. is heel slecht over hem te spreken daar Th. een van de velen is die hem bedriegen. Hij had permissie gekregen om hout v. Dr. Mortensen te nemen op voorwaarde dat hij Dr. M. dan ook van houtskool zou voorzien, maar aan deze plicht onttrekt Thomas zich. Dr. M’s estate brengt nu niet eens zooveel op dat hij ervan kan leven. Van alle kanten wordt hij bestolen. Zijn laatste bananen aanplant was een volkomen mislukking doordat alle bananen den nacht vóór ze geplukt zouden worden, gestolen werden. Een slager, die een bezitting heeft grenzend aan de zijne, heeft zelfs wel vee van hem gestolen en de melk van zijn eigen koeien kan hij niet bemachtigen. Ook bemerkten wij dat een van zijn stieren zich zelf aan de melk te goed deed. Dr. M’s is te oud om zelf alles na te gaan en zijn manager, de oude Rasmussen is wel betrouwbaar, maar slap en zonder eenig initiatief. Misschien durft hij ook niet tegen de dievenbende op te treden. Volgens Dr. M. zelf zijn zijn bedienden aan hem gehecht en in “groote dingen” betrouwbaar; maar tegen het stelen van kleinigheden, zooals eten e.d. zien zij ook niet op. Hij behandelt ze met de grootst mogelijke vriendelijkheid en ontziet ze op alle mogelijke manieren. Vandaag hebben 2 van zijn menschen ons kampterrein onderhanden genomen: gras kortgesneden enz. Maar waarschijnlijk zal het toch onmogelijk blijken hier te kampeeren. Dr. M. heeft al voorgesteld dat we er maar van af zouden zien en dat ik ook in zijn huis zou komen slapen. Het zal er wel van moeten komen. Mijn tent begint er leelijk uit te zien en nu zijn we nog geen 14 dagen gekampeerd. Het middagmaal bestond vandaag uit een blik (kool met vleesch) en aardappelen. Koffie zonder melk. Mevr. Hatt klaagt er nogal over dat zij als een “dienstmeisje” moet werken en geen tijd heeft voor schilderen enz. Ik vraag me af wat ze toch doet van ’s morgens 8 tot [5+]<6>.


Mevrouw Hatt, Emelie Demant Hatt, is geschoold kunstenaar. Tijdens de expeditie heeft ze misschien te weinig tijd gehad om te schilderen, maar in ieder geval één van haar werken heeft het tot souvenir geschopt. Haar schilderij Full Moon Bamboula Dance (St. Croix) wordt op allerlei producten afgedrukt. https://shopvihistory.com/products/full-moon-bamboula-dance-st-croix-notecard


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

28 december 1922

Woodlice!

Donderdag  28 December

Vandaag op de gewone wijze gewerkt, nu met 4 arbeiders De nieuweling heet Gabriel. Me*vr*. Hatt was vandaag in actie met de tenten. Van hun eigen tent heeft zij de vloer gedeeltelijk repareed en de mijne schoongemaakt. Daar bleken de “woodlice” ook al gaatjes in gegeten te hebben. De Hatten hadden in Dr. M’s huis veel last v. muskieten. Die tent misère zal ons nog heel wat ongemak veroorzaken, vrees ik. ’S nachts had ik nogal last v. mijn arm; ik kon er niet op liggen, nu is ’t al weer aan ’t beter worden. Maar van koorts geen spoor. De Hatten hebben ditmaal ook niet zooveel ervan te lijden gehad. Vanmiddag was het baden bijna onmogelijk door de sandflies.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

27 december 1922

Vaccinaties en inkopen

Woensdag 27 December

Vanochtend weer geheel in orde. Wij moesten vandaag weer naar het hospitaal om ingeënt te worden. We kregen daar onze tweede antityphus injectie en tevens de vaccinatie tegen pokken. Den tijd die overbleef voor 12.30 gebruikten we voor het doen van enkele boodschappen in de stad. Dr. M. had me voor een kleermaker die m’n werkpakken zou kunnen overnaaien verwezen naar een ouden neger die vroeger ook voor hen gewerkt had. Om zijn adres te krijgen moest ik naar het bureau v.d. quarantaine-dokter waar iemand werkte die den man kende. Deze persoon bleek afwezig te zijn. Over een half uur zou hij er wel zijn. Toen ik na een half uur terugkwam, was hij er nog niet, maar toen verscheen juist de quarantaine-dokter zelf, die me heel vriendelijk naar hem toegebracht. De man ging toen met mij op weg om den [-*neger*] ouden kleermaker op te zoeken: we ontmoetten hem op straat en ik maakte een afspraak met hem. Alles wat ik gerepareerd wil hebben kan ik naar het quarantaine – bureau zenden en dan zal Barnes, de neger die me vergezeld had, het naar den kleermaker brengen. Ik kocht nog o.a. een pak lucifers voor 10 cts. en een paar bretels voor 50 cts (1/2 dollar). Ook wat sigaren en sigaretten; ik meen dat de sigaren + 4 Am. cts en de sigaretten 2 Am. cts kostten. Postzegels etc. kon ik aan het postkantoor niet krijgen daar men daar niet met plaatselijk geld kan betalen. Dwaze instelling. Om 12.30 luchten we in het hotel (1 dollar p.p.). Na de lunch ging ik naar den kapper die me een grondige bewerking deed ondergaan voor ½ dollar. Om 3 uur was ik weer in ’t kamp. Onderweg was ik Charlotte, de huismeid van Dr. M. tegengekomen die postzegels voor me zou koopen. De rest van de middag gebruikten we om

                                                                          41

De tent van de Hatten neer te halen en de plek schoon te maken. De planten eronder waren gaan rotten en de tentvloer was nat. Ook waren er een paar gaten in. In afwachting dat de plek en lang gras dat we hebben laten snijden als onderlaag, droog zullen zijn, slapen de Hatten nu in Dr. Mortensens huis. We eten daar ook vanmiddag (visch met aardappelen). Vooraf nog bezoek v. het echtpaar Holst. Cocktails. Om 8 uur retireerde ik naar mijn tent en gingen de anderen naar bed. Mijn linkerarm is nu wat pijnlijker dan de eerste maal.


Via Wikimedia Commons: US Post Office Charlotte Amalie,  (National Register of Historic Places in the United States of America. Reference number is 76001860, by Concord)


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

26 december 1922

Van Canaan naar Tuttu Bay

Dinsdag 26 December

Na een slechten nacht (ingewanden van streek) ’S morgens niets gegeten dan wat droog brood met melk. Wij vertrokken na het ontbijt met ons drieën om Tuttu-bay, een kleine baai, eveneens aan de noordzijde, meer naar het oosten te verkennen. Eerst bezochten wij een andere kleine baai, rotsen aan beide zijden en een vrij sterke branding die voortdurend afgeslepen rotsblokken, stukken koraal en schelpen aanspoelt. Daarna naar Tuttu-bay waar we + 12.30 aankwamen. Het was buitengewoon warm en bijna geen wind. De rugzak woog mij zwaar. Het kleine stukje vlak land aan deze baai bleek jong aanspoelsel te zijn. Van Indiaansche overblijfselen geen spoor. Nadat de Hatten een bad genomen hadden (ik deed het niet omdat ik me slap en ziek voelde) gingen we weer terug. Heel vermoeiende tocht. Toen we thuiskwamen had ik zwaare hoofdpijn; ik oest gaan liggen om niet te braken. Een cocktail waarop Dr. Mortensen ons kwam tracteeren deed me veel goed. Daarop het diner, bestaande uit griesmeel pap met ei in plaats van melk. Om 7 uur ging ik naar bed.


Van Canaan naar Tutu Bay


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

25 december 1922

Eerst exploreeren, dan leverpastei en kerstkoek

Maandag 25 December

Den heelen dag met Hatt geëxploreerd. Om 9.30 ongeveer gingen we op weg met onze lunch 1 flesch koffie en een thermosflesch met water in een rugzak, een hakmes en een klein schopje. We exploreerden eerst het terrein achter den zuidwesthoek van Magens bay, tusschen het strand en de ruïne van een oude plantage daar. In de bovenste laag van den grond bleken op vele plaatsen Indiaansche potscherven te zitten, vermengd evenwel met Europeesch goed, o.a. Oud-Deensch aardewerk, veel lijkend op oud-Delftsch. Sporen van een bepaalde Ind. nederzetting konden wij niet vinden. Vervolgens gingen wij naar den [-Zuid] <noord>oosthoek van de baai. Daar is zeker niets te vinden. Moerassig en dicht bij strand zandig, recente formatie. De nederzetting die wij nu aan ’t opgraven zijn schijnt gelegen te hebben tusschen den heuvelrug en de baai (Z.O. – N.W.) en tusschen twee moerassen (N.O. – Z.W.). Na een bad in de baai gingen we langs den langeren, maar veel makkelijker weg naar ons kamp terug. Om 6 uur waren we thuis en dineerden met bananen en [-*paste*..*] leverpastei, gevolgd door kerstkoek en koffie. De koek en de leverpastei hoorden tot de kerstgeschenken van de Laubs. Het was een vermoeiende

                                                                          38

dag. Het graven van proefgaten in het bosch, met behulp van een stomp kapmes en een klein schopje was geen prettig werk. Een groot deel van den dag was het volkomen windstil en de sandflies en nu ook de muskieten hinderden ons zeer. Om geen nieuwe sandfly-beten op te loopen (ik kan ze niet meer tellen), heb ik den heelen dag canvas-wanten gedragen met mijn mouwen daarover dichtgebonden. Onaangenaam warm natuurlijk.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

24 december 1922

Diner met Dr. Mortensen

Zondag 24 December

Rustdag. ’S Morgens ontvingen wij bezoek van het echtpaar Laub, dat allerlei lekkers bracht voor Dr. Mortensen en voor ons en tevens Hatt’s brieven. Laub beloofde mij dat hij zou informeren of de Holl. consul iets voor mij ontvangen had en mij dat, zoo ja, toe te zullen zenden. Hij zei me ook dat ik mijn brieven maar aan hem moest laten zenden, dan zal hij zorgen dat ik ze krijg. Aan den Holl. consul heb ik niets. Nadat we bij Dr. Mortensen een poosje hadden zitten praten onder het genot van een cocktail vertrokken de Laub’s weer te paard en retireerden wij naar ons kampterrein. Den middag gebruikten wij voor brieven schrijven en luieren. Om 6 uur naar Dr. Mortensen, die ons had verzocht op dezen dag zijn gasten te zijn. Het diner smaakte uitstekend: rijstebrij met boter, suiker en kaneel vooraf. Daarna kalkoen met gebakken aardappelen en compote van guave-bessen. Dit laatste [-ge*.*] gerecht kan ik niet apprecieeren. Ten slotte Californ. peren op water en koffie. Het was heel gezellig. Dr. Mortensen doet me sterk aan den heer Rink denken. Dezelfde eenvoud en oprechtheid en dezelfde welgemeende hartelijkheid. Na het eten

                                                                          37

liet hij nog een glaasje madeira inschenken om te drinken op het welzijn van “de afwezigen”. Hij hoopt begin Mei naar Denemarken te vertrekken, maar weet nog niet zeker of het hem mogelijk zal zijn. Zijn estate brengt niets op sinds de komst v.d. Amerikanen en hij wil niet als een berooid man in Denemarken terugkomen. Natuurlijk wordt hij bestolen ook. Hij is te oud om zelf alles na te gaan en R., zijn manager, maakt ook geen flinken indruk. Om 9 uur gingen we naar onze tenten.


Over Dr. P. Mortensen weet ik alleen wat er in dit dagboek over hem gezegd wordt. De Josselin de Jong zegt dat hij hem sterk aan Rink doet denken. Zou hij echt de politicus Pieter Rink bedoelen?

Via Wikimedia Commons: Painting of Pieter Rink (1920s) by Willem van den Heuvel (1874-1925)


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

23 december 1922

Jutezakjes van het opgravingsveld

<Zaterdag> [-Vrijdag] 2[2+]<3> December

Van 8-12 en 1 tot 4 gewerkt. Voor het gouvernement wordt Zaterdags tot 12 uur gewerkt, voor particulieren tot 4 uur. Met totnogtoe verzamelde scherven enz., die in jutezakjes dicht bij het opgravingsveld waren verstopt, hebben we vandaag naar het huis van Dr. Mortensen laten overbrengen, daar we pas a.s. Donderdag onze opgraving voort kunnen zetten: Morgen en [-*…*] de 2 volgende dagen werken onze arbeiders niet en as. Woensdag moeten we naar de stad om opnieuw ingeënt te worden. Om 10.30 verscheen een zoontje van Griaux met 2 ezels om de eerste lading naar boven te brengen. Elke ezel was beladen met twee kisten, die geheel gevuld werden met

                                                                          35

onze zakjes. Na den middag werd de rest overgebracht, tegelijk met alle werktuigen. Het is weer een goede dag geweest; verscheidene heele, of zoo goed als heele potten gevonden, en massa’s scherven, waaruit zeker nog wel enkele potten gereconstrueerd zullen kunnen worden. Het eigenlijke graafwerk wordt door de arbeiders gedaan: alleen wanneer we bang zijn, dat het te ruw gaat of wanneer er een voorzichtige verkenning gedaan moet worden, graven we zelf. Met de schop wordt alleen gewerkt om de doorzochte grond te verwijderen. We zouden het graven ook wel zelf kunnen doen. maar dan zou het werk te langzaam opschieten. Het sorteeren van de scherven, het inpakken [-&..*], het maken van notities en het doen van de noodige opmetingen houdt ons voortdurend bezig. Tegelijkertijd letten wij natuurlijk steeds op de arbeiders. Griaux is verreweg de beste, we behoeven niet bang te zijn dat hij meer zal breken dan onvermijdelijk is of een situatie zal verstoren vóór wij alles gezien en opgemeten hebben. Thomas werkt vlug en ijverig, maar is nog wat ruw en slordig. Rasmussen in langzaam en ook niet voorzichtig genoeg, maar alles bij elkaar genomen hebben wij geen klagen. Er was een edel*e* wedijver in ‘t vinden van heele potten; ze werkten voor een “Christmas present” verklaarden ze. Dat hebben ze ook gekregen: Griaux 1.5 dollar, R. en Th. elk 1 dollar (in plaatselijk geld). Om 3.45 ongeveer verlieten we het terrein. Hatt vergezelde Gr. met de ezels en de beide anderen die ook wat moesten dragen en ik ging, eveneens b*e*laden, eerst naar de baai om te baden. Het is jammer dat er haaien zijn, anders zou de baai een ideale bad- en zwemgelegenheid zijn. Maar volgens de menschen hier komen de haaien zoo dicht bij het strand, dat men [-*in*] [-*..*] in water v. 1 M. diep feitelijk al niet veilig meer is. Het was prettig wat vroeger dan anders in het kamp terug te zijn, zoodat we nog wat bij daglicht buiten konden zitten.

                                                                             36

Het diner bestond vandaag uit aardappelen, eieren, sardines en koffie zonder melk. Iedere ochtend komt hier een jongen langs die melk gaat verkoopen in de stad; maar hij is te lui om even het erf van Dr. Mortensen op te loopen en ons ook wat te brengen. En aan R. die altijd om 7 uur ’S morgens bij ons komt, schijnt hij ook niets te willen verkoopen. Het was vandaag iets warmer dan gisteren. In het opgravingsveld was het goed merkbaar. En ’S avonds wat het niet te frisch om in net-onderkleeding en werkpak buiten te zitten.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).