Monthly Archives: January 2023

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

1 februari 1923

Opmetingen

Donderdag 1 Februari

Winderig weer. Na 12 uur af en toe bewolkt, maar geen regen. Den heelen dag weer aan opmetingen besteed, terwijl de arbeiders weer aan het opvullen van de gaten werkten. Er waren zoo buitengewoon sandflies dat we ons niet aan een bad waagden.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

31 januari 1923

Bezoek van het echtpaar Holst

Woensdag 31 Januari

Winderig weer en tot 12 uur herhaaldelijk regenbuien, zoodat we telkens ons werk moesten staken om de in-

                                                                          65

strumenten niet te nat te maken. We zijn den heelen dag bezig geweest met opmetingen om het terrein rond de opgravingen later in kaart te kunnen brengen. De arbeiders hebben we ondertusschen aan het vullen van de gaten laten werken. Vanavond om 9 uur, toen we juist naar bed zouden gaan, bezoek van het echtpaar Holst en een andere Deen, zoodat het kwart voor elf was voor we ons konden terugtrekken. Mevr. Holst deelde me mee, dat er in de stad nog menschen te vinden zijn die negerhollandsch spreken. Zij kent er verscheidene.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

30 januari 1923

Van Magens Bay naar Krum Bay

Dinsdag 30 Januari

Een regendag. ’S morgens telkens buien en na 12 uur een paar uur achtereen bijna voortdurend. Van ochtend ging ik naar de stad, terwijl Hatt naar het terrein was om de laatste opmetingen in zijn opgraving te doen, de gaten te laten vullen en zoo mogelijk te beginnen met het in kaart brengen. Ik ging eerst naar de bank om geld. Vervolgens met Mevr. Hatt, die intusschen ook gearriveerd was, nar het kantoor v.d. Oost-Az. Komp. voor het in orde brengen van het cognossement[1] v.d. zending naar het Kopenh. museum. De volle vracht zal + 300 kronen bedragen, veel minder dan Hatt verwachtte en ’t is mogelijk dat de maatschappij aanzienlijke reductie geeft. Daarna ging Mevr. Hatt de stad in om boodschappen te doen. Vóór lunch zou zij weer naar huis gaan. Ik bezocht achtereenvolgens de consul  v. Eps, die ditmaal geen brieven voor me had, bisschop Greider, die mij meedeelde dat er bij het [-Weste] oosteinde van het eiland nog verscheiden

                                                                          64

oude menschen te vinden zijn die negerhollandsch spreken en mij eenige adressen gaf en den heer Petit die een mooie steenen mortier met vijzel voor het Kopenh. museum bemachtigd had (uit een nalatenschap) benevens een vrij groote petaloïde bijelkling. Na in het hotel geluncht te hebben was ik genoodzaakt ergens voor den regen te schuilen In in het Athenaeum-clubgebouw). Toen het eindelijk droog scheen te worden ging ik op weg naar Krum Bay om te zien of we daar eventueel onze tenten zouden kunnen opslaan. Het was een dikwijls onderbroken tocht, want telkens moest ik schuilen, De Mon Santo’s te Krumbay, vader en zoon, Portugeesche joden van afkomst, onvingen mij zeer vriendelijk en boden me twee bovenkamers in een [-opzichzelf*.*] bijhuisje aan, wat ik natuurlijk dankbaar aanvaardde. We kunnen daar, zoodra we willen, met al ons hebben en houden intrekken en dan vandaar uit de westel. helft van het eiland exploreeren. Bagage die we niet noodig hebben, zooals de tenten en 2 van de drie veldbedden kunnen we zoolang opbergen in het “office” van Mon Santo jr. in de stad. Toen ik weg zou gaan bleek ik mee te kunnen rijden met den neger die het oudste dochtertje van M.S. Jr. uit school ging halen, zoodat ik droog in de stad kwam. Op straat daar ontmoette ik den adjudant v.d. gouverneur wien ik vertelde van het optreden van Amerik. marine-mannen in onze opgraving. Hij zou maatregelen nemen om dat voor ’t vervolg te voorkomen. Om 6 uur was ik weer thuis.


[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognossement


In het boek Het Negerhollands der Deense Antillen van D.C. Hesseling (1905) dat De Josselin de Jong als naslagwerk heeft meegenomen naar de US Virgin Islands. komt bisschop Greider ook voor. Op de pagina’s 32-34 staan opmerkingen van hem over bijvoorbeeld de invloed van het Papiamentu op het Nederlands Creools. Het meest interessant vind ik de volgende opmerking waaruit blijkt dat het Creools misschien nog niet helemaal uitgestorven is (Hesseling, 1905: 34):


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

29 januari 1923

Bijlkling en welput

Maandag 29 Januari

Zonnig, maar winderig weer. In den avond frisch. Terwijl Hatt vandaag met Griaux en Georges aan de oude opgraving werkte, waar hij nu bijna mee klaar is, heb ik met Thomas en Jeremiah een gat gegraven nabij een welput dicht bij de baai. Bij het graven van die welput was indertijd een groote steenen bijlkling gevonden, een mooi exemplaar, niet geslepen en Dr. M. had er al eenige malen op aangedrongen daar ons geluk ook eens te beproeven. Hoewel we overtuigd waren er niets te zullen vinden hebben we nu om hem pleizier te doen dat gat gegraven. Op 1.20 M.  diepte stietten we op het water. De onderste laag, vlak boven het water, schijnt uit een soort mergel te bestaan. Er was niets te vinden. Na zware regens staat de heele vlakte waarin de welput is, onder water, zoodat het a priori onwaar-

                                                                          63

schijnlijk was dat we daar een Ind. nederzetting zouden vinden. Wel is het waarschijnlijk dat dit een van de plaatsen was waar ze de klei voor hun aardewerk vandaan hadden. Rasmussen is vandaag niet verschenen. Zijn vader heeft aan Dr. M. verteld dat hij zich bezeerd heeft en moet liggen. Waarschijnlijk een gevolg van zijn dronkenschap. Hatt was vandaag slecht over Griaux te spreken. Die had de meening uitgesproken dat het niets dan tijd verknoeien was een gat in de zandbodem van de oude [-opgr] sleuf te graven, wat Hatt hem liet doen voor alle zekerheid. Hij kreeg blijkbaar een aanval van eigenwijsheid. Morgen moet hij de gegraven gaten helpen opvullen: dat zal hem ook wel niet bevallen.


Taino bijlklinken kunnen bewerkt zijn. Hieronder een voorbeeld van een bijlklink uit de Dominicaanse Republiek.

Via Wikimedia Commons: Gift of Reynold C. Kerr, 1982, Metropolitan Museum of Art, New York, USA.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

28 januari 1923

Schrijven en lezen

Zondag 28 Januari

Mooi weer, maar vanavond frisch (buiten 68°). Behalve een kleine wandeling vanochtend den dag gebruikt voor schrijven en lezen. Zoals gewoonlijk zijn we voor het middagmaal weer de gasten van Dr. M. geweest. Voor ’t eerst kennis gemaakt met Yamo.


Het gaat hier om 68°F, oftewel 20°C.

Met Yamo bedoelt De Josselin de Jong waarschijnlijk de knol die over het algemeen yam genoemd wordt. In het Virgin Island Dutch Creole gebruikt men de naam jamus.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

27 januari 1923

26 volle kisten zijn verzonden

Zaterdag 27 Januari

Mooi zonnig weer, maar massa’s muskieten in het bosch. Hatt is thuis gebleven om nog meer kisten te pakken en bij het opladen van de kisten tegenwoordig te zijn. Georges en Thomas waren besteld om met de vrachtauto mee te gaan om ook bij het uitladen te helpen. 26 volle kisten zijn nu verzonden, we hebben nu niet veel materiaal meer hier. Daar Griaux ook met het pakken moest helpen had ik vanochtend alleen Jeremiah en Rasmussen (die op den gewonen tijd verscheen en onder ’n hoedje te vangen was) tot mijn beschikking. Ik zette R. aan ’t werk om een van de greppels dicht te gooien en zette met Jeremiah de nieuwe opgraving voort. Na den middag zond Hatt me Griaux en Thomas ook, zoodat ik de opgraving kon voltooien. Thomas was wat mopperig, waarmee ik hem plaagde, maar werkte overigens als anders. Later hoorde ik dat hij dronken met de vrachtauto uit de stad was teruggekomen en zich blijkbaar ziek voelde. Hij had geprotesteerd toen H. hem naar de baai stuurde, wat hem natuurlijk niets hielp. We vermoeden dat hij onderweg de vuiligheid kwijt is geraakt; ik merkte tenminste van

                                                                          62

dronkenschap niets. De man van de vrachtauto vroeg 14 dollar en kreeg 11. Hij had de 26 kisten in 3 vrachten overgebracht, maar de oude Rasmussen vertelde H. later dat ze de eerste vracht bij Louisenhöj hadden gelost, [-en] vervolgens de tweede hadden gehaald en van Louisenhöj naar de stad de twee vrachten tegelijk hadden vervoerd.


Louisenhoj ligt halverwege de woning van Mortensen aan de Magens Bay en de haven van Charlotte Amalie. Wikipedia zegt er dit over.

Via Wikimedia Commons: Gruepig, Louisenhoj Castle Gatehouse, St. Thomas, USVI, Jan 2010.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

26 januari 1923

Twaalf kisten staan klaar

Vrijdag 26 Januari

Weinig wind, maar regenbuien. Eerst een flinke om 8 uur, toen ik op weg was naar het terrein en later nog een paar. Na 12 droog weer, maar niet altijd zon. Vandaag ben ik met

                                                                          61

Georges, Thomas en Jeremiah een nieuwe opgraving begonnen, voorlopig 3 vakken en daarbij zal ’t wel blijven, want het levert niet nieuws op. Rasmussen is niet verschenen. Aan de anderen had hij de boodschap meegegeven dat hij ziek was. Hatt heeft den heelen dag met Griaux kisten gepakt. Twaalf staan nu klaar en worden morgen met een vrachtauto naar het pakhuis v.d. O.A.Komp. gebracht. Daarbij zullen Georges en Thomas moeten helpen zoodat ik morgen met Jeremiah alleen moet werken. Vanavond vischmaaltijd in huis, evenwel zonder Dr. M. die altijd na ons zijn souper bestaande uit brood en melk gebruikt.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

25 januari 1923

Sporen van vergane boomen

Donderdag 25 Januari

Mooi warm weer zonder regen. De puzzle van de paalsporen is gelukkig opgelost. Het blijken sporen van vergane boomen te zijn. Bij het uitgraven om de diepte te meten bleek mij namelijk, dat er dieper zijsporten waren, blijkbaar afkomstig van wortels. Maar eerst had ik al uren besteed aan nauwkeurige opmetingen en het maken van een plattegrond. Hatt vond weer nieuwe skeletten, weer in verschillende houdingen. Den Cha-cha Joseph kreeg zijn ontslag omdat hij niet wou helpen de boel naar boven te dragen. Rasmussen kwam van ochtend te laat en was dronken. Hij krijgt morgen zijn ontslag als hij dan weer te laar en (of) dronken is. Hij kreeg onmiddellijk ruzie met Thomas zoodat ik tusschenbeide moest komen Ik moest een paar maal ruw tegen R. optreden vóór hij wegging. De kleine Lucile, het pleegdochtertje van Charlotte, de huismeid, bracht brieven voor me mee uit de stad. Ze had net zoolang naar den Holl. consul gezocht tot ze hem gevonden had.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

24 januari 1923

Matrozen of mariniers

Woensdag 24 Januari

Steeds winderig weer, maar nagenoeg geen regen. Aan mijn opgraving moest ik weer nieuwe vakken toevoegen daar de ligging van de paalsporen nog steeds raadselachtig is. Hatt vond weer een paar nieuwe skeletten. De vandaal die Zondag een skelet heeft vernietigd blijk niet een zoon van Labeet geweest te zijn, maar hoogstwaarschijnlijk een of meer

                                                                          60

Amerikaansche matrozen of mariniers. Die zijn tenminste Zondag aan de baai gesignaleerd., We hopen deze week met de opgravingen klaar te komen, maar het heele terrein eromheen moet ook nog in kaart worden gebracht. En ’t is nog onzeker hoeveel tijd de oplossing v. d. paalsporen-puzzle mij zal kosten.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

23 januari 1923

Misvormde schedel en gevijlde voortanden

Dinsdag 23 Januari

Weer een storm- en regenachtige nacht. Overdag vóór 12 eveneens regenachtig. Daarna zonnig. ’s Avonds te frisch om zonder een extra-kleedingstuk buiten te zitten, vooral tengevolge van den sterken wind. Tijdens de regenbuien ’s morgens (geen zon vóór 12) was de temperatuur buiten 68o. Maar dit was achter Dr. M’s huis, in den wind en regen. Buiten den wind moet het bepaald warmer zijn geweest. In mijn opgravingsterrein weer nieuwe sporen van hutpalen ontdekt. Maar er is nog niet goed wijs uit te worden. Hatt groef weer een nieuw skelet op, ouden man, voorover liggend. Kunstmatig misvormde schedel, naar ’t schijnt gevijlde voortanden en caries in een van de kiezen. Volwassen dooden vinden we hier in allerlei houdingen. Op onverklaarbare wijze ontbreken sommige skeletdeelen, zoo nu weer een dijbeen.


Op illustraties van gevijlde voortanden in het Caribisch gebied, gaat het vaak om de graven van de oudste tot slaaf gemaakten. In het geval van de begraafplaats van tot slaaf gemaakten op St. Eustatius is hier een foto van een schedel te zien. Een schedel van een tot slaaf gemaakte op St. Maarten is hier te zien. Het was de tot slaaf gemaakten verboden hun tanden te vijlen.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).