Monthly Archives: February 2023

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

1 maart 1923

East End settlement

Donderdag 1 Maart

Zonnig warm weer. Vanochtend met Hatt, Pen en twee roeiers per boot naar East End settlement vertrokken. We exploreerden eerst de baai aan de andere zijde van den heuvelrug, maar vonden daar niets. Op de helling ontdekten we een kleine potscherf, maar geen sporen van Ind. Nederzetting. Na[-den] den middag bezochten we het gehuchtje, waar eenige familes wonen van gedeeltelijk Indiaansche afstamming. We zagen enkele ervan, die inderdaad geprononceerd Ind. trekken hadden. Alle vrouwen vlochten mandjes van liaanvezels; 40 cts per stuk. Om [-5]<6> uur waren we  weer thuis.


Via Wikimedia Commons”: Karibik – Brit. Jungferninseln – St. John, East End. 23 March 2012, Giggel. Dit is geen blik op de Britse, maar de Amerikaanse Maagdeneilanden, vanaf het oosten. De landtong in het midden is East End. De baai erachter is Coral Bay waaraan ook de missiepost Emmaus ligt. Er is ook een East End op St. Thomas!


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

28 februari 1923

Cinnamon bay blijkt verknoeid

Woensdag 28 Februari

Zonnig warm weer. Vanavond een korte regenbui. Vóór twaalf deed Hatt met 2 man een kleine proefopgraving aan Cinnamon Bay, terwijl ik met 3 man aan de “abri” te Mary Point werkte. ’S Middags kwam Hatt daar ook: de vindplaats aan Cinnamon Bay bleek verknoeid door bebouwing. In den namiddag groeven we het skelet zoover op dat [-*….*] houding en leeftijd eenigszins te [-schatten] benaderen waren. Het is ’t skelet van een nog

                                                           82

niet volwassen persoon, waarschijnlijk in hurkende houding, maar ineengevallen. De beenderen zijn zoo vergaan dat ’t niet de moeite waard is ze te bewaren. In deze en in een andere abri vonden we tevens enkele Potscherven. Wij zijn nu met Mary Point klaar. Ons materiaal benevens de kleine graafwerktuigen hebben we in het badhuisje van Stackman achtergelaten. Een dezer dagen zal een van onze arbeiders ze met zijn ezel gaan halen. Het paardrijden begint te wennen; alleen hard galoppeeren kan ik nog niet.


Via Wikimedia Commons: Own work by Russell and Sydney Poore, Cinnamon Bay Plantation — historic ruins located in Virgin Islands National Park on Saint John, United States Virgin Islands.

Via Wikimedia Commons: GENERAL VIEW OF COMPLEX, SHOWING FACTORY BUILDING IN LEFT FOREGROUND, GRINDING PLATFORM AT REAR OF FACTORY, AND STABLE AREA AND OVERSEER’S HOUSE TO RIGHT – Caneel Bay Plantation, General Views, Cruz Bay, St. John, VI, after 1933.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

27 februari 1923

Een skelet in in de abri

Dinsdag 27 Februari

Zonnig warm weer. Het werk te Mary Point voortgezet. In de abri onder den overhangende rots stiet Hatt op een skelet. Verder onderzoek leverde niets op dan 1 potscherf. Alle gaten te Mary Point op één na zijn nu dichtgegooid. ’S Middags exploreerde Hatt met Pen Maho Bay en Cinnamon Bay. Aan laatstgenoemde baai schijnt ook wat te zijn. Mevr. Hatt werkte verder op C[-*e*]a>rolina Estate bij Emmaus.


Via Wikimedia Commons: Estate Carolina, Windmill, North of King Hill Road, Coral Bay, St. John, VI, von Schimmelmann, Heinrich; Gjessing, Frederik C, field team; Edwards, Steven, field team; Milner, John D, delineator


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

26 februari 1923

De hele dag te Mary’s Point

Maandag 26 Februari

Den heelen dag gewerkt aan de opgravingen te Mary’s Point, met 5 man. ’s Middags om 4 uur kwam Pen. Terwijl ik het werk voortzette gingen hij en Hatt een paar naburige baaien exploreeren. Mevr. Hatt zette de opgraving bij Emmaus voort. Den heelen dag zonnig, warm, winderig weer.


Via Wikimedia Commons: The Golden Warbler is a subspecies group of Dendroica petechia. They reside in the mangrove swamps of the West Indies. This photo was taken at Mary’s Point Pond on St. John, US Virgin Islands by DickDaniels (http://theworldbirds.org/)


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

25 februari 1923

Zondag met de familie Pen

Zondag 25 Februari

Zonnig, warm weer; ’s middags één regenbui. Vanochtend zijn we in de kerk geweest. Pen preekte uitstekend en het zingen van het koor was prachtig. Daar er na den dienst communie was, hadden wij alleen lunch t.h.v. Pen. ’S Middags brieven geschreven. De Hatten maakten een wandeling in de buurt. Om 7 uur werden we geroepen voor dinner. Pen en zijn vrouw waren per roeiboot                                                            81

Naar East End getogen, naar een zieke en Pen’s moeder nam de honneurs waar.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

24 februari 1923

Mary’s Point

Zaterdag 24 Februari

Warm weer, zonder regen, hoewel nogal bewolkt. Vanochtend

                                                           80

hebben we eerst het laagland bij Emmaus verder geëxploreerd. We vonden weel Ind. Potscherven tusschen het gras. Vervolgens gingen Hatt en ik te paard naar Mary’s point waar we Mr. Stackman, den eigenaar v,d, estate bezochten (hij verwachtte ons, gisteren hadden we hem ook al even gesproken) die ons toestond op zijn terrein te graven. Hij liet ons guavarum proeven, waarvan hij nog een kleine hoeveelheid bezat, en [-bracht ons] en vergezelde ons daarop naar het terrein. We hadden vandaag maar één arbeider, maar Maandag krijgen we er 4 bij. Voorloopig begonnen we met één proefvak van 4 M2. In de bovenste laag <ol.(10 cm)> wat aardewerk en schelpen, dieper nagenoeg niets meer. Stackman toonde ons ook eenige overhangende rotsen dicht bij den top v.d. heuvel, die er uitzagen of ze door water uitgehold waren. Bijzonder geschikt voor een “abri”. We vonden er trouwens een potscherf met gaatjes-versiering. ’S Middags kwam de heer Francis, die daar in de buurt woont naar ons werk kijken. Zijn zoontje vond een petaloide bijlkling in een boom vlak bij ons proefvak. Voor we weer naar huis gingen, [-*gati*] paalden we nog 2 andere proefvakken af, een eindje verder, om daar Maandag aan te beginnen. Om 6 uur waren we thuis.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

23 februari 1923

Exploratietocht te paard

Vrijdag 23 Februari

Zonnig warm weer. Om 12 uur een regenbuitje. In twee roeibootjes hebben we vanochtend met Pen en 2 roeiers eenige “creeks” (inhammen) van Coral Bay geëxploreerd. Pen en Mevr. H. gingen om half elf naar huis, Hatt en ik zetten het onderzoek voort en namen ook een bad. Om 1.15 waren we thuis. ’S middags van 2.30 tot 8 uur exploratietocht met Pen [-*.*] te paard. We bezochten achtereenvolgens Old Oven, Annaberg (Leinsterbay) en Mary’s Point. In de eerste en de laatstgenoemde streek vonden we veel potscherven, zoodat we op die 2 plaatsen opgravingen zullen moeten verrichten. Prachtige rit terug bij (halve) maanlicht.


Via Wikimedia Commons: Leinster Bay Waterfront is owned and managed by Virgin Islands National Park. It is a site in the National Underground Railroad. St. John. Aan de overkant ligt Mary’s point en aan de oever aan de linkerkant ligt Annaberg.

Via Wikimedia Commons: The windmill in the Annaberg Sugar Mill Ruins on Saint John, United States Virgin Islands.

Via Wikimedia Commons: Mary Point Estate; Saint John, United States Virgin Islands.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

22 februari 1923

Geen spoor van indiaanse nederzetting

Donderdag 22 Februari

Vanochtend vroeg een kort regenbuitje, overigens zonnig, warm, hoewel winderig weer. Den ochtend hebben wij gebruikt voor brieven schrijven. ’S middags hebben Hatt en ik een gedeelte van Coral Bay geëxploreerd. Geen spoor van Ind. nederzetting te vinden. Na supper hebben we tot [-9*…*] <ol.8.30> zitten praten met Mrs Pen en haar schoonmoeder.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

21 februari 1923

Zeeziek naar St. John

Woensdag 21 Februari

Vanochtend om 8 uur vertrokken wij in de motorboot v.h. gouvernement, met Monsanto Jr en reverend Romig, naar St. John. Het was mooi weer, maar wat winderig zoodat er in zee nogal deining was. Om 9.30 ongeveer kwamen wij te Cruz Bay, aan het Westeinde v.h. eiland, waar wij den gezaghebber, Dr. Richardson bezochten. Terwijl Mevr. Hatt, die zich ziek voelde, wat rustte, gingen wij in de buurt een boarding-house bezichtigen, waar we voor 2 dollar p.p.p.d. zouden kunnen logeeren Om 10.30 vertrokken we weer, nu naar Emmaus, de Hernh. missie, waar Rev. Romig ons zou introduceeren. Het was in zee vrij ruw, vooral toen er een zware regenbui kwam opzetten. Mevr. Hatt was buitengewoon zeeziek. Zij had telkens een emmer noodig en tegen het einde van de reis was zij vrijwel bewusteloos. Hatt en ik voelden ons allerellendigst. Kort voor we Emmaus bereikten moest ik ook van de emmer gebruik maken. In Emmaus werden we zeer vriendelijk ontvangen door Mrs. Penn, de vrouw van reverend Penn, [-volb] beide volbloed- of bijna volbloed negers. Nadat we wat sandwiches gegeten hadden die Romig had meegebracht vertrok de boot weer met Romig en Monsanto. Om 3 uur ongeveer [-*…*] gingen Hatt en ik met Penn te paard den nabijgelegen heuvel (Bourdeau*x*) beklimmen om

                                                           79

de plaats te onderzoeken waar de Booy indertijd een schelphoop ontdekt meende te hebben. Het bleek echter alles recent[-e] te zijn. Een prachtige rit, maar slecht, smal pad, langs steile helling, Mijn eerste ondervinding op ’t gebied van paardrijden. We genoten supper t h.v. de Penn’s. We zijn ondergebracht in een klein leeg huis, 2 kamers en een soort keukentje, maar Mrs. Penn zal voor onze maaltijden zorgen.


Via Wikimedia Commons: Emmaus Moravian Church ruins, Amaury Laporte,

Emmaus ligt iets ten westen van Hurricane Hole, Oost St. John. Via Wikimedia Commons: U.S. National Park Service, restoration/cleanup by Matt Holly.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

20 februari 1923

Afscheid van Prince

Dinsdag 20 Februari

Winderig weer; af en toe regenbuien. Het grootste deel van den dag aan pakken besteed. Om 11 uur bracht ik

                                            78

een afscheidsbezoek aan den ouden Prince, wien ik 2 dollar gaf voor zijns onderricht in negerhollandsch. Den avond brachten wij bij de Monsanto’s door. De oude heer [-was] is jarig.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).