Category Archives: Manuscripts

Di hou creol – podcast over Virgin Islands Dutch Creole: De eerste gebruikstekst in het Virgin Islands Dutch Creole (1749-1753)

De oudste teksten in het Virgin Islands Dutch Creole komen uit 1739-1742, maar het oudste boekje waarvan we weten dat het werkelijk is gebruikt binnen Evangelische Broedergemeente op de Deense Antillen, komt uit 1749-1753. Dit Criol Leedekin Boekje voor gebrieck Van de Neger broer gemeente Na St Thomas St Crux Overzet üt de Hoog deutse taal door Broer Samy Isles en George Weber, en een deel mee Assistantie Broer Johannes  staat vol gezangen.
Ik zal informatie over dit boekje geven, maar belangrijker nog: graag laat ik een opname horen van één van de liederen. Gylchris Sprauve, musicoloog en tenor van de US Virgin Islands, heeft er namelijk al een paar gezongen en opgenomen.

De podcast is hier te beluisteren.

Op 4 juli 2014 heb ik op deze website al iets verteld over de manuscripten uit de Moravian Archives in Bethlehem, Pa, USA. De titelpagina staat hieronder.

Meer informatie over deze bron en het gebruik ervan vindt u in mijn dissertatie. Die is hier gratis te downloaden.

De tekst van ‘O Kopp voll Wond en Schieren’ is te vinden op p. 68 t/m 71 (p. 70 bestaat niet) van het Criol Leedekin Boekje.

De complete tekst staat hieronder.

O haupt voll blut und Wunden “p”

O kop voll Wond en schieren

vol zmart en Pien en bloed

o Kop voll gaat en swieren

@

                                                69.

van dornen Steekel hoet

eer tit ka wees vol Zierat

en Majesteet heel groot

nu jamerlyk schimpieret

wellkom meet moeschie groet

                2.

Wat goed mi Heer ka drag hie

ka wees alleen mi goed

di Schuld di mi ka maak hie

joe ka betal meet Bloed

kik hier mi staan mi pover

joe Torn mi ka verdien

maar gi mi Zaaligmaker

voor kik joe gnad alleen

                3

Da di nu maak mi heel bli

en ben mi moeschi zoet

da mi dink om voor help mi

joe zelv zink na di dood

mi gragh will o mi Leven

@

71

ok na joe Cruishoud hie

mi Leven zelv gi over

en di ben gluk voor mi

Nu ons Zaaligheed ben klaar

warlick door 5 Wond hie

een ka wees genoeg voor di

God zelv ka ontvang di

Virgin Islands Dutch Creole Texts to Meertens Institute, Amsterdam

At the end of the 1980s these photocopies of microfilms were send from Herrnhut (Germany) to the Department of General Linguistics of the University of Amsterdam to be digitalized. After the publication of Die Creol Taal (1996) the texts were provisionally archived in Amsterdam. When the Ph.D. projects of Robbert van Sluijs and Cefas van Rossem started, all texts were stored in the Radboud University in Nijmegen, The Netherlands.

Since these texts need to be available for further study, I am very happy to announce that these are from now on archived in the Meertens Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences in Amsterdam!

The originals are of course in Herrnhut, well archived in the beautiful Unitätsarchiv.

Frans Kellendonk and Virgin Islands Dutch Creole

The famous Dutch author Frans Kellendonk (1951-1990) was in the process of writing a new novel in the nineteen eightees. The story was inspired by the  probably racist murder of Kerwin Duinmeijer (1983) and the play Leeuwendalers (1647) by the Dutch author Joost van den Vondel (1587-1679), and remained unfinished.

Kellendonk wanted to use a Creole language in his novel and during his visit of Curacao in 1987 he got to know Virgin Islands Dutch Creole. He copied Hesseling (1905) and De Josselin de Jong (1924), but also several pages from Magens (1818). These photo copies and a manuscript in which some words and small sentences are noted by Kellendonk, are stored in the so called Archief Frans Kellendonk in the Library of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in the University Library of Leyden.

My article about these notes is published in Nieuw Letterkundig Magazijn, XXXV, 1, mei, 2017, pp. 30-36.

In the same volume Jan Noordegraaf published an article about D.C. Hesseling and his work on Papiamentu: ‘D.C. Hesseling en de West, van classicus tot creolist’. In: Nieuw Letterkundig Magazijn, XXXV, 1, mei, 2017, pp. 25-29.

 

Christmas: earliest VIDC translation

Among the earliest VIDC translations of the New Testament and the Gospel Harmony we have seven versions of Luke 2: 1-21, the Birth of Jesus Christ. The earliest is 321 (manuscript by Böhner, about 1773) and is followed by 322 (manuscipt Böhner, before 1780), 315 (Magens’ printed New Testament), 3231 (1785-1790, Auerbach’s manuscript version), 3232 (about 1795, incomplete manuscript), 318 (1802, Moravian printed New Testament) and 3110 (1833, printed Moravian Gospel Harmony). Most of these texts are available in the Clarin-NEHOL database.

A comparison of these texts presents an interesting insight in the way the translators thought to connect as good as possible to their audience of Creole speakers. The following text is the oldest text, 321, without glosses, however to my opinion quite close to the German source text and therefore quite easy to understand.

manuscript-321-section-6

 

Dating the VIDC Moravian grammar manuscript

Already in the eighteenth century two descriptions of Virgin Islands Dutch Creole were published: Magens’s Grammatica over det Creolske sprog, som bruges paa de trende Danske Eilande, St. Croix, St. Thomas og St. Jans i Amerika. Sammenskrevet og opsat af en paa St. Thomas indföd Mand (1770) and the description by Oldendorp in the ninth section of his Geschichte der Mission der evangelischen Brueder auf den caraibischen Inseln S. Thomas, S. Croix und S. Jan (1777).

In the first part of the beautiful edition of the manuscript of Oldendorp’s History (2000: 681-724, sections 112-117) we find the complete contemporary description of which Oldendorp (1777) was only a kind of summary.

In the Unitäts Archiv in Herrnhut (Germany) another grammar is preserved. This manuscript, Grammatik der Creol-Sprache in West-Indiën, ms. 214 according to Stein (1986b), is not dated, however it looks early nineteenth century. In some publications (Van Rossem & Van der Voort 1996: 288) it is dated as ‘shortly after 1802’. In 1903 D.C. Hesseling obtained a copy of this manuscript from A. Glitsch, the then archivist of the Unitäts Archiv in Herrnhut (Grammatik der Creol-Sprache in West-Indien 1903).

While working on the section on Creole word order of this Grammar it appeared to me that some examples must have been taken from biblical texts, of which most are dated. The Grammar should then of course be younger than the youngest example.

In the first example we focus on the use of function word dan ‘then’:

(1) Dan em a see na die ander: hoeveel joe ben skuldig.

then 3SG PST say to the other how much 2SG are owing

The Gospel Harmonies (before 1780) have daarna ‘next, then’:

(1a) Darnah em a spreek tot die ander: en joe, hoe veel joe ben skul=dig (na mi Heer)? (321: 75)

(1b) Daarna em a see na die ander: en joe, hoe veel joe ben skuldig? (322: 75)

The German source text (Lieberkühn 1820: 162) has Darnach sprach er zu dem anderen (…).  Magens’s translation of the New Testament (1781) has asteran ‘next, further’:

(1c) Asteran hem ha seg na die ander: en ju, ju veel ju skylt? (315: Luke 16: 7)

The youngest texts of the Moravian Brethren however, use dan:

(1d) Dan em a see na die ander: Maar joe, hoe veel joe ben skuldig? (318, 1802) Lucas 16: 7)

(1e) Dan em a see na die ander: En joe, hoe veel joe ben skuldig? (3110 (1833): section 75)

The example shows that the early sources were much more according to the source text  than the younger texts, which appear to be changed to connect to the audience of Creole speakers. Is that so? See the English translation of Lieberkühn (from 1771): Then said he to another, And how much owest thou? The change from darnah to dan may well be a change of German influence (from source text) or Dutch influence of superstrate into English influence of other source text or from new vernacular on the Danish Antilles. 

The next example shows something similar. Compare for instance the use of vor ‘in order to’ and the positioning of die ‘that’. The source text has: ‘Aber das Sitzen zu meiner Rechten und meiner Linken, stehet nicht bey mir, euch zu geben‘ (Lieberkühn 1820: 182).

(2) Maar vor set na mi rechter en na mi slinker Hand, die no staan bij mi, vor gie na jender

however to sit on 1SG right and on 1SG left hand, that NEG stand by 1SG, to give to 2PL

(2a) maar die sett na mi Rechter en na mi Slinker Hand, no staan bi mi, vor gie die na jender; (321: 83)

(2b) maar die Sitt na mi Rechter en na mi Slinker (Hand), no staan bi mi, vor gie die na jender; (322:83)

(2c) Maar vor set na mi rechter en na mi slinker Hand, die no staan by mi vor gie na jender, (318: Mark 10: 40)

(2d) maar vor set na Mi rechter en na mi slinker Hand, die no staan by mi, vor gie na jender, (3110: section 83)

A similar thing as in (1) happens here: the early text use die sett , the sitting’ for das Sitzen, while the younger texts use vor set ‘in order to sit’. Lieberkühn (1781) has: but to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it shall be given to them (…). Again this resembles the younger texts: the noun set of the early texts has changed into the verb set.

My last example is:

(3) Toen die Tien a hoor die, soo sender a koom ontoevreeden over Jacobus en Johannes.

When the ten PST hear that, so 3PL PST become displeased about James and John

(3a) En as die tien a  hoor die, sender a kom ontoevreden over die twee Broeders, Jacobus en Johannes. (321:83)

(3b) En as die (ander) tien a hoor die, da sender a neem die goe Qualik van die twee Broer, Jacobus en Johannes (322: 83)

(3c) Toen die Tien a hoor die, soo sender a kom ontoevreden over Jacobus en Johannes. (318 Marcus 10: 41)

(3d) Toen die Tien a hoor die, soo sender a kom ontoevreden over die twee Broeders, Jacobus en Johannes. (3110: 83)

The German source text has Da das die Zehen höreten, wurden sie unwillig über die zween Brüder, Jacobum und Johannem (Lieberkühn 1820: 182) The English has And when the ten heard it, they began to be much displeased with James and John (Lieberkühn 1781). The three Dutch Creole Gospel Harmonies and the German source text mention the brothers, while the English source text and the New Testament of 1802 do not.

These examples show that, unless an earlier manuscriptal version of the 1802 New Testament existed, the examples were from the New Testament of 1802. Examples (1) and (2) may leave a small possibility that 3110 was used, however the difference between 318 and 3110 in (3) gives a decisive answer.

This young text was prefered above the older texts which were available, which may point to the importance to use a more English related language in this period in which English (Creole) became the new vernacular on the prejudice of Virgin Islands Dutch Creole.

Cefas van Rossem

 

 

 

 

 

Die Geskiednis 1833 available as scan

In a letter from 1773 we find the first clue that Johann Böhner had at least started to translate Samuel Lieberkühn’s Gospel Harmony (1768) into Virgin Islands Dutch Creole. In the following years he made at least two versions before 1780 (manuscripts 321 and 322). During a conference in 1784 it was decided that J.C. Auerbach should make another version for a better connection to the audience of (enslaved) inhabitants of the Danish Antilles. We think the unfinished manuscript 3231 is from his hand. A final manuscript version, from before 1795, is also incorporated in our corpus.

In 1833  Die Geskiednis van ons Heere en Heiland Jesus Christus, soo as die vier Evangelist sender ka skriev die op  is published in New York, financed by the American Tract Society. 2000 copies were distributed among 9400 Christianized slaves (Anon. 1836), so of lots of people it must have thought they had the skill to read Creole. Still it was the last printed Virgin Islands Dutch Creole text of the Moravian Brethren.

The content of the manuscripts is available in the digital Clarin-Nehol Corpus. On the Scanned Publications page, you will find the scanned version of this 1833 Virgin Islands Dutch Creole Gospel Harmony.

 

Dutch as a koine?

Aarhus Danish Atlantic 160116 Dutch as a Koine

On January 16, 2016, I presented this paper in Aarhus at the symposium The Danish Atlantic (Aarhus University). Next to papers in the field of history, anthropology, archives and museums, five had a linguistic subject. Robbert van Sluijs (Radboud University) about West-African grammatical influence on VIDC, Peter Bakker (Aarhus University) about Danish linguistic elements in West-African and Dutch Creole languages, Kristoffer Boegh (Aarhus University) about the differences between Dutch Creole lects and other Creole languages and Peter Stein (several universities, Emeritus) about Oldendorps reports on the life of enslaved people.

The Dutch language was the largest lexifier of VIDC, and to be be more precize: the influence of Western Flemish and Zeelandic dialects is obvious. However, we do not know exactly how these elements entered into the vernacular of the Danish Antilles. I already presented on this subject in Brussels (2012), which was published in Revue Belge, but in this presentation I focus on the exact variant of Dutch and not only on demographic information.

Further reading? This will be a part of my dissertation. Please feel free to send me an email about this subject.

Cefas van Rossem

 

Manuscript of Brandt 1799?

On February 17, 2003 Hein van der Voort received an e-mail from Poul Olsen of Copenhagen’s Rigsarkivet in which he presented a newly found manuscript of a hymn book. The text consists of 86 pages on which 76 hymns and a litany are written.  The print was stored in our archives and only a few hours ago, when I was working on the comparison of different versions of the hymn O! Planterman, it appeared to be different from the other hymn books by Danish translators.

 

Doc2

Van der Voort thought this manuscript was likely to be of Andreas Joachim Brandt’s 1799 hymn book. A closer look shows a bulk of similarities, but also differences. The title, for instance, is never used for a printed hymn book.

An interesting incidental is the presentation of an alternative preposition like I described in my Aruba presentation (to be published). The author originally used the Dutchlike preposition in, but added the Creole preposition na above of it. The word in was not erased and so it seems as if a final decision about correct use was postponed. Eventually only Creole na was used in the titles of printed hymn books by Danish translators. In the rest of the manuscript we see erased and underlined words. In most cases of the underlined words, another word or form is added in one of the margins. For instance: regt skoon ‘truely fair’, is changed into heel skoon ‘very fair’ (p. 3). The word heel seems to be more according the vernacular than regt. In the same hymn ju Geest selv ‘your spirit himself’ is changed into ju Geest Selv, as if a capital was needed to clarify the relation between Geest and selv. Capitals are always used to indicate nouns.

Some metalinguistic comments from early nineteenth century

It is unclear from what period on Dutch Creole was replaced by English or English Creole. At the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth century, missionaries still translated and published large texts into Dutch Creole. However, the manuscript which shows best that English became the most important language of the Danish Antilles is Wied’s Confirmations Unterricht of september 1843 (3.3.2  in Stein’s 1986 bibliography of Herrnhuter manuscripts). The first 60 pages of the catechism are in Dutch Creole, but the questions 4, 11, 18 and 25 are already written in English. The final 23 pages, from 1847, are in English.

In 1833, when the Gospel Harmony was published, the edition numbers give the impression the language was still vivid. Among the about 9000 Christianized slaves, 2000 copies of this large book were distributed.

books

(Anon. “Moravian Brethren’s Tract Operations”. In: Twenty-second Annual Report of the American Tract Society, Boston, presented at Boston, May 25, 1836, showing the facilities enjoyed for enlarged operations in foreign and pagan lands, and in our own country. Together with lists of auxiliaries, benefactors, depositories, publications, &c. Boston: Perkins & Marvin, 1836. P. 34.)

With regard to the use of language in the church of the Moravian Brethren, in 1829 the following is published:

booksCA3MJ182

(Anon. Periodical Accounts relating to the Missions of the Church of the United Brethren, established among the heathen. Volume XI. London: McDowell, 1829, p. 241-245.)

Van Rossem about Word Order Change and Audience Design (ROLD, Amsterdam 2015)

On thursday June 11th, 2015 I have presented my paper ‘Numbers to change word order, Philogical aspects of Negerhollands texts to study audience design’ at the Revitalizing Older Linguistic Documentation meeting at the University of Amsterdam. The contents will be published in my dissertation. My PowerPoint can be found here.

ROLD 11 juni 2015 Numbers SHORT DEF