Monthly Archives: April 2023

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

30 april 1923

Prinses Juliana

Maandag 30 April

Ter eere van prinses Juliana vandaag alleen ’s morgens gewerkt. Niets bijzonders gevonden. We stuitten al

                                                           116

gauw op zulke groote rotsblokken dat we vermoedelijk niet veel dieper dan 50 cM zullen kunnen graven. ’S middags brieven geschreven. Mevr. v.d. Plaats bezocht en gepoogd de familie Schrils een bezoek te brengen. Toen die niet thuis bleken, ben ik maar naar het tennisveld gegaan, waar men altijd hetzelfde kleine troepje aantreft. Temp. 7 a.m. 72o; 9 p.m. 72o.


via Wikimedia Commons: Groot rechthoekig blik met afgeronde hoeken, met op deksel de jaartallen “1898 – 1923” en op oranje fond met smalle gele banen in goudkleurige ronde en ovale lijsten met groene versierselen zwart-wit foto’s met afbeeldingen van koningin Wilhelmina, prins Hendrik, prinses Juliana, koningin-moeder Emma en koning Willem III (ondertiteld). Op voor- en achterkant afbeeldingen van de koninklijke familie met aan weerszijden de koninklijke onderscheidingen: De Orde van de Nederlandsche Leeuw en de Oranje Nassau Orde. Op de linker zijkant Paleis Noordeinde in Den Haag en op de rechter zijkant het Paleis op de Dam in Amsterdam (ondertiteld), 1923, Wed. J. Bekkers & Zoon


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

29 april 1923

De Champion

Zondag 29 April

Den heelen ochtend in afwachting gezeten of er een schip zou komen om de dames te halen. Om 12.30 bericht dat de Virginia in aantocht was. De gewone herrie met de bagage. De prijs voor het naar beneden brengen van ieder stuk afzonderlijk moet van te voren vastgesteld worden. De menschen beweerden toen dat het schip naar ladderbaai kwam. Op nadere navraag werd ons echter verzekerd dat het naar Fortbaai zou komen. Om 2.30 gingen we op weg naar de landingplaats, voorafgegaan door de dragers. Toen we om 3.30 daar aan kwamen bleek het schip nog ver weg te zijn en toen het eindelijk na anderhalf uur voor de landingsplaats lag bleek het de Champion en niet de Virginia te zijn. om 6 uur was iedereen en alles aan boord en klom ik terug naar Bottom met 2 kistjes sigaren die de Champion voor mij had meegebracht dank zij de goede zorgen van van der Plaats. Temp. 6 a.m. 71o; 10 p.m. 72o.Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

28 april 1923

Blozende wangen

Zaterdag 28 April

’S morgens heb ik Karel met Cornelis naar Windwardside gestuurd om daar een paar proefgaten te maken, speicaal op de plaats waar de groote schedel gevonden is. Hij vond niets. Zelf heb ik gewerkt met 3 man. Opgraving B laten dichtgooien en opgraving C begonnen. Ook hier [-*….*] weer veel groote scherven, betrekkelijk weinig schelpen en beenfragmenten en geen steenen werktuigen etc. Om 6 uur

                                                           115

met de dames een bezoek gebracht aan Rev. Mandeville en zijnv rouw. Hun kind, meisje van 11 maanden, is het eerste kind met blozende wangen dat ik in W. Ind. gezien heb. Mandeville schrijft ’t slecht uitzien v.d. kinderen vooral toe aan gebrek aan lucht. De huizen zijn, vooral ’s nachts, potdicht. Voor tocht is men al even bang als voor regen. Temp. 7 a.m. 72o; 12: 80o; 10 p.m. 71o.


Ik vermoed dat de genoemde dominee Gay Mandeville is. Via wikipedia is over hem meer te vinden. Hier is via FaceBook meer informatie.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

27 april 1923

Trespassers will be prosecuted

Vrijdag 27 April

De opgraving met 4 arbeiders voortgezet. Op. + 80 cM diepte beginnen de scherven schaarscher te worden. Het werk vordert langzaam, ten gevolge van de vele steenen en de minderwaardigheid van de arbeiders. Copper (de doofstomme) is nog de beste. ’S middags kwam de Holl. politie-brigadier kijken. Het is wel aardig om te zien hoe [-*..*] menschen lanzamerhand belangstelling voor een dergel. onderzoek krijgen. Ik kan nu ieder dien ik niet gebruiken kan, wegjagen daar Lampe [+*..*]<op> mijn verzoek een bord heeft laten plaatsen met de woorden: no admittance on these premises, trespassers will be prosecuted. Ik had den eersten dag zooveel last v. h. publiek dat ik er wel een eind aan moest maken. Mej. Slothouwer bracht ’s avonds uit Windwardside een buitengewoon dik schedelfragment voor me mee, alles wat over was van een kolossalen schedel die daar gevonden is. Temp. 7 a.m. 71o; 6 p.m. 74o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

26 april 1923

Een tweede opgraving begonnen

Donderdag 26 April

In den ochtend de opgraving voortgezet met den doofstomme en Cornelis, den zoon van Emma, de meid. ’S middags een tweede opgraving van 2 vakken begonnen in het uienveld. Een derde arbeider om 1 uur aangenomen maar om 5 uur al wegens luiheid ontslagen. Ook had hij den doofstomme

                                                           114

trachten over te halen om minder hard te werken. Nog steeds weinig interessante stukken gevonden. Maar den bodem van de grondlaag hebben we nog niet bereikt. Temp. 7 a.m. 73o; 9 p.m. 70o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

25 april 1923

Het uienveld van Simmons

Woensdag 25 April

Vandaag den heelen dag gegraven. Terwijl Karel met den doofstomme nog een proefgat maakte in het uienveld van Simmons, begon ik daarnaast een opgraving met een man die me door Lampe was bezorgd. De bovenste laag, tot + 40 cM diep is verknoeid, maar daaronder is de situatie niet verstoord. De aardlaag is hier heel dik. Veel groote scherven gevonden, veel beschilderde en een paar met plast. versiering. Ook schelpen beitels en een raadselachtig steenen werktuig. Het is moeilijk werken hier doordat de grond vol rotsblokken zit. Om 6 uur kwam zich nog een man aanmelden, zoodat ik morgen 3 man heb. Ik denk er echter over het tweetal dat vandaag gegraven heeft af te danken. De doofstomme is ijverig maar eigenwijs en ruw; ook stelt hij zich te veel aan. De ander is langzaam van bevatting en tamelijk lui. ’S avonds bezoek van den dokter met 3 schrikwekkend slecht uitziende Sabaansche meisjes; ze kwamen om geld voor een op te richten bibliotheek, maar mij vielen ze niet lastig. Temp. 7 a.m. 72o; 10 p.m. 72o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

24 april 1923

Indian Cave

[-Maandag] Dinsdag 24 April

’s Morgens met Karel een bezoek gebracht aan Indian Cave of Indian Hole, een grot op de westelijke helling v.h. eiland, ten N.W. van Bottom. Het hol wordt bewoond door twee negers. Zij waren niet thuis. Wij lieten er een roepen en deze vertelde ons dat een dokter vroeger al eens een heelen dag in het hol gegraven had zonder iets te vinden. Het zou trouwens niet mogelijk zijn geweest er te graven terwijl de menschen er met hun inboedel in waren. Ik heb dus maar geen permissie gebraagd om ook nog eens aan ’t graven te gaan. Thuisgekomen kwam ik, zoekende naar Herbert Simmons op wiens terrein schelpen beitels gevonden zijn, bij den dokter terecht. Ook diens terrein is wel een onderzoek waard. Toevallig kwam H. Simmons daar ook, zoodat ik permissie kreeg om in zijn uienveld te graven. Hij is stokdoof zelfs met een instrument aan zijn oor. Na de koffie zijn we met den dokter het terrein genaamd *D*inzey ground gaan onderzoeken. Hier bleken veel Ind. scherven te zijn, ook nog enkele werktuigen van schelpen. Door een doofstommen neger die urenlang zijn mond vol rhum houdt om er lang van te genieten, liet ik twee proefgaten maken. Er kwamen nogal wat kleine scherven tevoorschijn, maar niets anders. Een whilk[1] en een paar vischgraten. Het

                                                           113

terrein hier is door bebouwing grondig verknoeid. Toch is het de moeite waard hier wat materiaal te verzamelen. Temp. 8 p.m. 70o.


[1] Via Wikimedia Commons: Burgao, Cahaba Pebblesnail, Magpie Shell, Umbilicate Pebblesnail, West Indian Topshell, West Indian Topsnail, Whelk, Wilke. Robert Verzo.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

23 april 1923

Spring Bay

Maandag 23 April

Den heelen dag besteed aan de exploratie van Spring Bay en de holen aan de kleine baai ten Z. van Spring Bay. Aan Spr. B. scherven gevonden, maar de moeite van een opgraving is dit terrein niet waard. Bedenkt met rotsblokken en bovendien bebouwd geweest. Toen we thuis kwamen waren Rev. Mandevill, de Anglicaansche predikant en zijn vrouw op bezoek. Na het eten ben ik naar v.d. Plaats gegaan, waar ook de dokter kwam (Oostenrijker: Benesch <bm.van afkomst Czechische jood>). Toen we om 10 uur samen naar huis wandelden vertoonde hij mij een schelpen beitel die hij van iemand uit de buurt gekregen had. Deze

                                                           112[1]

had er 2 gevonden op zijn terrein. De dokter had me er niet eerder over durven praten uit vrees dat ’t ding dan door het gouvernement zou worden opgeëischt. Over het slecht uitzien v.d. blanke bevolking kon hij mij geen nieuwe gezichtspunten meedeelen. Maar volgens hem is de zwarte bevolking er zeker niet minder slecht aan toe door ondervoeding – deels uit armoede, deels uit luiheid. Velen hebben zich aangewend te weinig te eten.


Uit: Josselin de Jong, J.P.B. (1947) Archeological Material from Saba and St. Eustatius, Lesser Antilles. Leiden: Brill, p. 2.


[1] paginanummer 111 ontbreekt, maar er is geen pagina uit het notitieboek gehaald. Djdj heeft een verkeerd paginanummer opgeschreven.


Via Wikimedia Commons: The Bottom op Saba. fotograaf: Willem van de Poll, 1947.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

22 april 1923

Anglicaansche kerk

Zondag 22 April

’S morgens naar de Anglicaansche kerk geweest met juffr. Slothouwer en Karel. ’S middags brieven geschreven en gecopieerd. Bezoek van den onderwijzer Hassel uit Windwardside en later, toen we aan tafel zouden gaan, van den onderwijzer Schrils met vrouw en 2 kinderen.


Via Wikimedia Commons: The Bottom op Saba. fotograaf: Willem van de Poll, 1947.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

21 april 1923

Windwardside

Zaterdag 21 April

Om [-*….*] 7.30 met Karel naar Spring Bay, dat men

110

via Windwardside bereikt. Steeds klimmen of dalen. We hadden geen tijd het terrein aan de baai goed te onderzoeken. Om 12.30 waren we weer thuis. Op den terugweg wilde ik limonade koopen in een winkel te Windwardside. Men gaf ons limonade-stroop met water en koekjes, maar betaling wou met er niet voor hebben. ’S middags met Karel naar Ladderbaai en gepoogd langs de rotsen naar de andere landingsplaats te klauteren. Dit bleek echter niet mogelijk, althans te gevaarlijk. Temp. 7 a.m. 74o; 1 p.m. 82o; 6 p.m. 72o.


Via Wikimedia Commons: Landingsplaats, Ladder-baai, Saba, 1910, fotograaf onbekend. Museum van Wereldculturen.

Via Wikimedia Commons: Gezicht op Windwardside, 1910, fotograaf onbekend. Museum van Wereldculturen


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).