Category Archives: Moravian Archives

Di hou creol – podcast over Virgin Islands Dutch Creole: De eerste gebruikstekst in het Virgin Islands Dutch Creole (1749-1753)

De oudste teksten in het Virgin Islands Dutch Creole komen uit 1739-1742, maar het oudste boekje waarvan we weten dat het werkelijk is gebruikt binnen Evangelische Broedergemeente op de Deense Antillen, komt uit 1749-1753. Dit Criol Leedekin Boekje voor gebrieck Van de Neger broer gemeente Na St Thomas St Crux Overzet üt de Hoog deutse taal door Broer Samy Isles en George Weber, en een deel mee Assistantie Broer Johannes  staat vol gezangen.
Ik zal informatie over dit boekje geven, maar belangrijker nog: graag laat ik een opname horen van één van de liederen. Gylchris Sprauve, musicoloog en tenor van de US Virgin Islands, heeft er namelijk al een paar gezongen en opgenomen.

De podcast is hier te beluisteren.

Op 4 juli 2014 heb ik op deze website al iets verteld over de manuscripten uit de Moravian Archives in Bethlehem, Pa, USA. De titelpagina staat hieronder.

Meer informatie over deze bron en het gebruik ervan vindt u in mijn dissertatie. Die is hier gratis te downloaden.

De tekst van ‘O Kopp voll Wond en Schieren’ is te vinden op p. 68 t/m 71 (p. 70 bestaat niet) van het Criol Leedekin Boekje.

De complete tekst staat hieronder.

O haupt voll blut und Wunden “p”

O kop voll Wond en schieren

vol zmart en Pien en bloed

o Kop voll gaat en swieren

@

                                                69.

van dornen Steekel hoet

eer tit ka wees vol Zierat

en Majesteet heel groot

nu jamerlyk schimpieret

wellkom meet moeschie groet

                2.

Wat goed mi Heer ka drag hie

ka wees alleen mi goed

di Schuld di mi ka maak hie

joe ka betal meet Bloed

kik hier mi staan mi pover

joe Torn mi ka verdien

maar gi mi Zaaligmaker

voor kik joe gnad alleen

                3

Da di nu maak mi heel bli

en ben mi moeschi zoet

da mi dink om voor help mi

joe zelv zink na di dood

mi gragh will o mi Leven

@

71

ok na joe Cruishoud hie

mi Leven zelv gi over

en di ben gluk voor mi

Nu ons Zaaligheed ben klaar

warlick door 5 Wond hie

een ka wees genoeg voor di

God zelv ka ontvang di

Virgin Islands Dutch Creole Texts to Meertens Institute, Amsterdam

At the end of the 1980s these photocopies of microfilms were send from Herrnhut (Germany) to the Department of General Linguistics of the University of Amsterdam to be digitalized. After the publication of Die Creol Taal (1996) the texts were provisionally archived in Amsterdam. When the Ph.D. projects of Robbert van Sluijs and Cefas van Rossem started, all texts were stored in the Radboud University in Nijmegen, The Netherlands.

Since these texts need to be available for further study, I am very happy to announce that these are from now on archived in the Meertens Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences in Amsterdam!

The originals are of course in Herrnhut, well archived in the beautiful Unitätsarchiv.

Dating the VIDC Moravian grammar manuscript

Already in the eighteenth century two descriptions of Virgin Islands Dutch Creole were published: Magens’s Grammatica over det Creolske sprog, som bruges paa de trende Danske Eilande, St. Croix, St. Thomas og St. Jans i Amerika. Sammenskrevet og opsat af en paa St. Thomas indföd Mand (1770) and the description by Oldendorp in the ninth section of his Geschichte der Mission der evangelischen Brueder auf den caraibischen Inseln S. Thomas, S. Croix und S. Jan (1777).

In the first part of the beautiful edition of the manuscript of Oldendorp’s History (2000: 681-724, sections 112-117) we find the complete contemporary description of which Oldendorp (1777) was only a kind of summary.

In the Unitäts Archiv in Herrnhut (Germany) another grammar is preserved. This manuscript, Grammatik der Creol-Sprache in West-Indiën, ms. 214 according to Stein (1986b), is not dated, however it looks early nineteenth century. In some publications (Van Rossem & Van der Voort 1996: 288) it is dated as ‘shortly after 1802’. In 1903 D.C. Hesseling obtained a copy of this manuscript from A. Glitsch, the then archivist of the Unitäts Archiv in Herrnhut (Grammatik der Creol-Sprache in West-Indien 1903).

While working on the section on Creole word order of this Grammar it appeared to me that some examples must have been taken from biblical texts, of which most are dated. The Grammar should then of course be younger than the youngest example.

In the first example we focus on the use of function word dan ‘then’:

(1) Dan em a see na die ander: hoeveel joe ben skuldig.

then 3SG PST say to the other how much 2SG are owing

The Gospel Harmonies (before 1780) have daarna ‘next, then’:

(1a) Darnah em a spreek tot die ander: en joe, hoe veel joe ben skul=dig (na mi Heer)? (321: 75)

(1b) Daarna em a see na die ander: en joe, hoe veel joe ben skuldig? (322: 75)

The German source text (Lieberkühn 1820: 162) has Darnach sprach er zu dem anderen (…).  Magens’s translation of the New Testament (1781) has asteran ‘next, further’:

(1c) Asteran hem ha seg na die ander: en ju, ju veel ju skylt? (315: Luke 16: 7)

The youngest texts of the Moravian Brethren however, use dan:

(1d) Dan em a see na die ander: Maar joe, hoe veel joe ben skuldig? (318, 1802) Lucas 16: 7)

(1e) Dan em a see na die ander: En joe, hoe veel joe ben skuldig? (3110 (1833): section 75)

The example shows that the early sources were much more according to the source text  than the younger texts, which appear to be changed to connect to the audience of Creole speakers. Is that so? See the English translation of Lieberkühn (from 1771): Then said he to another, And how much owest thou? The change from darnah to dan may well be a change of German influence (from source text) or Dutch influence of superstrate into English influence of other source text or from new vernacular on the Danish Antilles. 

The next example shows something similar. Compare for instance the use of vor ‘in order to’ and the positioning of die ‘that’. The source text has: ‘Aber das Sitzen zu meiner Rechten und meiner Linken, stehet nicht bey mir, euch zu geben‘ (Lieberkühn 1820: 182).

(2) Maar vor set na mi rechter en na mi slinker Hand, die no staan bij mi, vor gie na jender

however to sit on 1SG right and on 1SG left hand, that NEG stand by 1SG, to give to 2PL

(2a) maar die sett na mi Rechter en na mi Slinker Hand, no staan bi mi, vor gie die na jender; (321: 83)

(2b) maar die Sitt na mi Rechter en na mi Slinker (Hand), no staan bi mi, vor gie die na jender; (322:83)

(2c) Maar vor set na mi rechter en na mi slinker Hand, die no staan by mi vor gie na jender, (318: Mark 10: 40)

(2d) maar vor set na Mi rechter en na mi slinker Hand, die no staan by mi, vor gie na jender, (3110: section 83)

A similar thing as in (1) happens here: the early text use die sett , the sitting’ for das Sitzen, while the younger texts use vor set ‘in order to sit’. Lieberkühn (1781) has: but to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it shall be given to them (…). Again this resembles the younger texts: the noun set of the early texts has changed into the verb set.

My last example is:

(3) Toen die Tien a hoor die, soo sender a koom ontoevreeden over Jacobus en Johannes.

When the ten PST hear that, so 3PL PST become displeased about James and John

(3a) En as die tien a  hoor die, sender a kom ontoevreden over die twee Broeders, Jacobus en Johannes. (321:83)

(3b) En as die (ander) tien a hoor die, da sender a neem die goe Qualik van die twee Broer, Jacobus en Johannes (322: 83)

(3c) Toen die Tien a hoor die, soo sender a kom ontoevreden over Jacobus en Johannes. (318 Marcus 10: 41)

(3d) Toen die Tien a hoor die, soo sender a kom ontoevreden over die twee Broeders, Jacobus en Johannes. (3110: 83)

The German source text has Da das die Zehen höreten, wurden sie unwillig über die zween Brüder, Jacobum und Johannem (Lieberkühn 1820: 182) The English has And when the ten heard it, they began to be much displeased with James and John (Lieberkühn 1781). The three Dutch Creole Gospel Harmonies and the German source text mention the brothers, while the English source text and the New Testament of 1802 do not.

These examples show that, unless an earlier manuscriptal version of the 1802 New Testament existed, the examples were from the New Testament of 1802. Examples (1) and (2) may leave a small possibility that 3110 was used, however the difference between 318 and 3110 in (3) gives a decisive answer.

This young text was prefered above the older texts which were available, which may point to the importance to use a more English related language in this period in which English (Creole) became the new vernacular on the prejudice of Virgin Islands Dutch Creole.

Cefas van Rossem

 

 

 

 

 

SPCL Graz July 7-9, 2015: Peter Stein: Oldendorp’s Grammar, the original Manuscript version: an unknown masterpiece of modern creolistics

Next week Peter Stein (University of Bremen) will present a very interesting description of Virgin Islands Dutch Creole: the original version of Oldendorp’s Grammar (1768). From the 1980s on  Stein published a lot about the ‘earliest creolists’ namely the translators of the Moravian Brethren,, mainly based on a bulk of texts written in Virgin Islands Dutch Creole/Negerhollands. In 2000 he was one of the editors of the original manuscript of Oldendorp’s History of the Moravian Brethren in the Danish Antilles. This edition is much more extensive than the original 1770 publication Geschichte der Mission der Evangelischen Brüder auf den Caraibischen Inseln S. Thomas, S. Croix und S. Jan.

Please see the conference program here.

and the conference booklet here. Stein’s abstract is on p. 112.

Creole New Testament Moravian Brethren 1802 download and online

The largest  publications in Negerhollands date from the end of the eighteenth (Magens’s New Testament, 1781) and the beginning of the nineteenth century (New Testament of the Moravian Brethren, Barby: 1802, and their translation of Lieberkühn’s Gospel Harmony, New York: 1833). Of two, I already published the links to their digital versions. Hein van der Voort alerted me the 1802 New Testament is also available.

The online version can be visited here.

New manuscripts in Corpus Negerhollands Texts

In 1995 Frans Hinskens published “Some of the documents concerning Negerhollands in the Archives of the Moravian Brethren in Bethlehem Pennsylvania. A first impression” in Amsterdam Creole Studies. In the fieldnotes of his visit to the Moravian Archives, which are included in our Corpus Negerhollands Texts, he mentions at least two interesting booklets.

In the new digital entrance to these archives, these works could easily be found and through the help of archivist Thomas McCullough we obtained photocopies of them yesterday.

The first booklet is the earliest Negerhollands Hymnal known: Isles, Samy & Georg Weber. Criol Leedekin Boekje voor gebriek Van de Neger broer gemeente Na St Thomas St Crux Overzet üt de Hoog deutse taal door Broer Samy Isles en George Weber, en een deel mee Assistantie Broer Johañes Van de Jaar 1749 tot Jaar 1753″. small format, 87 pp. >EN: Creole hymnal. >In Moravian Archives, Bethlehem, Pennsylvania, in box: “Ms. Translations into Danish (Creolan). 1.) Hymn book for the Negroes of St. Thomas & St. Croix (Transl. by Sam Isles & Georg Weber, (1747-1753)”. (see our Bibliography above).

The translators are mentioned in Oldendorp’s history and we suspect the Johannes who is mentioned on the title page to be Johann Böhner, who translated several large texts into Negerhollands around 1780.

Isles&Weber 1753

The second booklet is Geskiednis na die Martel=Week en tee na die Hemelvaart van ons Heere en Heiland Jesus Christus. 132 pp. >EN: History of the Passion week to the Ascension. >In Moravian Archives, Bethlehem, Pennsylvania, in box: “Ms. Translations into Danish (Creolan). 2.) The Passion Week-Ascension”.

Martelweerk

The manuscript is not dated, but since the handwriting looks like the one of Johann Auerbach, it cannot be ca 1753, as mentioned in the Moravian Archive, but must be somewhere between 1766 and 1792.