Monthly Archives: May 2023

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

1 juni 1923

Terug op St. Thomas

Vrijdag 1 Juni

’S morgens om 6 uur waren we in de haven van St. Thomas. Ongeveer 8 uur, nadat de dokter aan boord was geweest, mocht ik naar den wal. Daar van der Plaats nog geen toestemming had gekregen omdat de dokter geen litteekens vd. vaccinatie bij hem vond(maar hij had zijn vacc. bewijzen) ging ik met v. Eps, den Nederl. consul, naar het hoofd v.d. quarantaine-dienst en kreeg daar de gewenschte toestemming. Ik ontbeet in de “Soda-fountain” en ging vervolgens naar Perkins, den kapper. Vervolgens met Monsanto Jr. die ik al dadelijk na ’t landen ontmoet had, in zijn buggy op weg naar Krumbay. Onderweg pikten we echter de v.d. Plaatsen op, die ik nu in een auto mee naar Krumbay nam. Prettige dag daar doorgebracht. De kapitein had gezegd dat hij niet vóór 4 uur zou vertrekken. Dus besloten we + 5 uur aan boord te zijn. Om 3.30 vertrokken we weer per auto uit Krumbay en deden eenige inkoopen in de stad. Om 5 uur waren we met een roeiboot weer bij ‘t schip. Monsanto met Frida en Ingeborg en Rev. Romig deden ons uitgeleide. Om 6 uur verlieten we de haven.


Via WNT:

Via Wikimedia Commons: Employé in zijn buggy, vermoedelijk van een tabaksplantage te Deli, Anoniem, via kitlv.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

31 mei 1923

Oneetbaar

Donderdag 31 Mei

Doordat ik steeds bleef liggen voelde ik weinig van zee-

                                                           130

ziekte. Kom evenwel niet eten. Het eten is trouwens oneetbaar. De onzindelijkheid van den kok gaat alle beschrijving te boven. ’s Avonds heel weinig wind.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

30 mei 1923

In hondenhok naar Saba

Woensdag 30 Mei

Daar de gezaghebber het vertrek van de Joh. niet enige uren wou uitstellen had ik geen tijd om mijn aardewerk uit Marigot in te pakken; trouwens alles was er nog niet. Emanuels zal daar nu voor zorgen en tevens voor de verzending ervan. Om 10 uur vertrokken wij. Mijn hut moest ik afstaan aan 3 nonnen; in plaats daarvan kreeg ik een van de 2 “hondenhokken” bij het stuurrad. ’S middags 6 uur bij Saba. Ongeveer 8 uur vandaar vertrokken met de familie van der Plaats aan boord.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

29 mei 1923

Vertrek naar St. Maarten

Dinsdag 29 Mei

’S morgens boeltje ingepakt en verder alles voor mijn vertrek klaargemaakt. De Johanna was al vroeg aangekomen en zou om 4 uur vertrekken. Het werd 5 uur, maar overigens voorspoedige reis. Om 10 uur waren we te Philipsburg. Gelogeerd bij de dames v. Rouveroy en Slothouwer.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

28 mei 1923

Om 12 uur klaar

Maandag 28 Mei

’S morgens gecopieerd (om 12 uur was ik klaar) en ’S middags wat brieven geschreven en gelezen. ’t Is ergerlijk nu tot morgenmiddag hier te moeten zitten niets doen terwijl ik op Philipsburg nog zooveel te doen heb. Temp. 7 a.m. 77o; 9.30 a.m. 82o; 10.30 a.m. 85o; 11.30 a.m 83o (bewolkt) ; 12.30 p.m. 83o (bewolkt); 2.30 p.m. 83o; 4 p.m. 83o; 6 p.m. 78o; 10 p.m. 76o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

27 mei 1923

Nog 23 pagina’s

Zondag 27 Mei

Vanochtend om half zes kwam Nobi op mijn deur bonzen om me te vertellen dat de Johanna gekomen was en dadelijk weer weg ging naar Saba om vandaar rechtstreeks naar Curacao te gaan. Ik zond hem naar den havenmeester met het verzoek het schip niet te laten weggaan voor ik de zaak met Mussenden had kunnen bespreken. Hij kwam terug met de boodschap dat het schip nu naar Saba ging, Dinsdag hier zou terugkomen en dan van hier naar St. Martin zou gaan. Woensdag zou het dan via Saba en St. Thomas naar Curacao vertrekken. Dit werd me later bevestigd door den kapitein, die Nobi naar me toe had bestuurd. Den heelen dag gekopieerd. Nog 23 pagina’s. Temp. 6 a.m. 75o; 8.30 a.m. 81o; 10.30 a.m. 83o; 11 a.m. 85o; 12: 86o; 1 p.m. 88o; 2 p.m. 87o; 3 p.m. 86o; 4 p.m. 84o; 10 p.m. 76o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

26 mei 1923

De heelen dag gecopieerd

Zaterdag 26 Mei

Den heelen dag. d.w.z. tot ’s middags 5 uur, gecopieerd. Als ik nog een paar dagen hier kan blijven kom ik ermee klaar. ’S morgens werd ik nogal eens gestoord door menschen die munten te koop kwamen bieden. Het eiland zit vol oud geld. Temp. 7 1.m. 75o; 8.30 a.m. 82o; 11 a.m. 84o; 1 p.m. 86o; 2 p.m. 88o; 3 p.m. 87o; 4 p.m. 82o; 5 p.m. 80o; 9 p.m. 75o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

25 mei 1923

Met Nobi naar de Quill

Vrijdag 25 Mei

’s Nochts ingewanden van streek; daardoor weinig geslapen. ’S morgens nog onlekker en slap. Om 7.30 met Nobi naar de Quill vertrokken. Toen we een eind de helling op waren, zag ik dat er een twee-master gearriveerd was, die ik voor de Johanna hield. Daar Mussenden me evenwel beloofd had, het schip op me te zullen laten wachten ging ik door. Wij vrachten eenigen tijd in de Quill door en gingen toen weer terug, daar ik het schip niet langer wou laten wachten dan noodig was. Voor elf waren we alweer terug. Het schip bleek niet de Johanna, maar een schoener

                                                           128

van Barbados te zijn. De rest van den dag besteed aan lezen en brieven schrijven. Streng dieet gehouden. ’S avonds Mrs. Mussenden bezocht. Temp. 6.30 a.m. 76o; 10.30: 84o; 12: 88o; 5.30 p.m. 81o; 9 p.m. 76o.


Via Wikimedia Commons: ‘The Quill op St. Eustatius, West Ind. Eilanden’, Nationaal Museum voor Wereldculturen. (1900-1940)

Via Wikimedia Commons: ‘Stadsgezicht met op de achtergrond de vulkaan Quill’, Nationaal Museum voor Wereldculturen. 1900-1940.

Via Wikimedia Commons: ‘Het eiland Sint Eustatius gezien vanaf zee’, Nationaal Museum voor Wereldculturen. 1900-1940.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

24 mei 1923

De opgraving is klaar

Donderdag 24 Mei

Vanochtend vroeg kwam de Virginia binnen, op weg naar St. Thomas. Ik kreeg o.a. een briefje van v.d. Plaats die

                                                           127

mij meedeelde dat de Johanna 15 Mei uit Curaçao vertrokken is en 26 à 27 Mei te Saba verwacht wordt. Ik wist volstrekt niet dat de Johanna al op komst was; het bericht werd bevestigd door Mussenden, die door v.d. Zee was ingelicht. Zoo mogelijk moet ik me deze gelegenheid niet laten ontsnappen. Ik kan op de Johanna naar St. Martin en als ze daar dan een paar dagen blijft heb ik net tijd om daar in te pakken wat er nog van me staat of aan aardwerk moet komen. De opgraving was gelukkig om 12 uur klaar, zoodat ik den middag kon besteden aan het inpakken in kistjes, waarbij Nobi goed hielp. Om 4 uur toen alles was ingepakt en N. aan de deksels begon ging ik nar het terrein waar ik 2 man aan ’t opvullen had gezet, om ze wat op te jagen en nog 3 grondstaaltjes te nemen. ’S morgens had ik er al 2 genomen; [-de] ik onderscheid daar nl. 5 lagen. Teruggekomen liet ik door een schilder de kisten merken. Om 6 uur stonden alle kisten gemerkt en wel in de schuur. ’s Avonds kreeg ik last van mijn ingewanden; waarsch. kou gevat door al te luchtige kleeding. Temp. 6.30 a.m. 77o; 9 p.m. 76o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

23 mei 1923

Weer veel aardewerk

Woensdag 23 Mei

Den heelen dag met de 4 zelfden gewerkt. Weer veel aardewerk en ook enkele andere interessante stukken gevonden. Morgen kom ik hier klaar. Temp. 7 a.m. 78o; 1 p.m. 83o; 9 p.m. 76o. Het woei hard den heelen dag.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).