Category Archives: Manuscripts

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

24 mei 1923

De opgraving is klaar

Donderdag 24 Mei

Vanochtend vroeg kwam de Virginia binnen, op weg naar St. Thomas. Ik kreeg o.a. een briefje van v.d. Plaats die

                                                           127

mij meedeelde dat de Johanna 15 Mei uit Curaçao vertrokken is en 26 à 27 Mei te Saba verwacht wordt. Ik wist volstrekt niet dat de Johanna al op komst was; het bericht werd bevestigd door Mussenden, die door v.d. Zee was ingelicht. Zoo mogelijk moet ik me deze gelegenheid niet laten ontsnappen. Ik kan op de Johanna naar St. Martin en als ze daar dan een paar dagen blijft heb ik net tijd om daar in te pakken wat er nog van me staat of aan aardwerk moet komen. De opgraving was gelukkig om 12 uur klaar, zoodat ik den middag kon besteden aan het inpakken in kistjes, waarbij Nobi goed hielp. Om 4 uur toen alles was ingepakt en N. aan de deksels begon ging ik nar het terrein waar ik 2 man aan ’t opvullen had gezet, om ze wat op te jagen en nog 3 grondstaaltjes te nemen. ’S morgens had ik er al 2 genomen; [-de] ik onderscheid daar nl. 5 lagen. Teruggekomen liet ik door een schilder de kisten merken. Om 6 uur stonden alle kisten gemerkt en wel in de schuur. ’s Avonds kreeg ik last van mijn ingewanden; waarsch. kou gevat door al te luchtige kleeding. Temp. 6.30 a.m. 77o; 9 p.m. 76o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

23 mei 1923

Weer veel aardewerk

Woensdag 23 Mei

Den heelen dag met de 4 zelfden gewerkt. Weer veel aardewerk en ook enkele andere interessante stukken gevonden. Morgen kom ik hier klaar. Temp. 7 a.m. 78o; 1 p.m. 83o; 9 p.m. 76o. Het woei hard den heelen dag.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

22 mei 1923

Vier aangrenzende vakken

Dinsdag 22 Mei

Van morgen verscheen Nobi met drie anderen. Zij voldoen wel. De opgraving voltooid en 4 aangrenzende vakken begonnen. De Virgina arriveerde van ochtend vroeg en heeft den rechter en zijn vrouw meegenomen naar Saba. Ik denk dat zij Zaterdag hier terug zal zijn en dan zal ik dus naar St. Martin vertrekken. Ik dan net hier klaar zijn tenzij ik iets in de Quill vind. Ik kreeg vandaag 4 brieven van huis, de meeste blijkbaar via Curacao. De eerste was 3 April in Oegstgeest afgestempeld en 19 Mei in St. Martin. Temp. 7 a.m. 78o; 5 p.m. 82o. Harde wind


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

21 mei 1923

Pinksterdag

Maandag 21 Mei

De drie man die Nobi voor me had geworven zijn niet verschenen. Eén ontmoetten we op den weg naar het terrein. Hij deelde Nobi mee dat “he was going to have some spree”. De twee anderen lieten in ’t geheel niets van zich hooren. Zoo heb ik met Nobi alleen moeten werken. Later bedacht ik dat het Pinksteren is, vandaar de “Spree”. Van 10 tot 3 ongeveer was er cricketwedstrijd tusschen twee meisjes-

                                                           126

elftallen, resp. gekleed in wit-blauwe en wit-roode matrozenpakjes. De heele bevolking was op de been. Allemaal op z’n zondagsch. Op het sportveld geweldig kabaal. Na afloop- zingen en dansen door de stad. Om 3 uur gaf ik Nobi ook vrij. Hij vroeg me 50 cts te leen voor “a dram”; die gaf ik hem, met de vermaning niet te veel te drinken. Temp. 6.30 a.m. 76o; 12.15 (bewolkt) 85o; 3 p.m. 87o; 9 p.m. 76o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

Krantenberichten voor en tijdens de expeditie

Bij het verkennen van de databank Delpher kwam ik verschillende nieuwsberichten tegen die te maken hebben met de expeditie van Hatt en De Josselin de Jong. Zo wordt de expeditie al aangekondigd in de Deli Courant van 26 juni 1922:

In de Maasbode van 21 november 1922 vinden we het bericht dat het gezelschap vanuit Kopenhagen is vertrokken:

Het bericht hierboven uit het Haarlem’s Dagblad (21 november 1922) vertelt hetzelfde, maar nu niet met vertolken, maar vertrokken en de Virginische eilanden worden nu de Virginia-eilanden genoemd. Zou dat vertolken een fout van de telex zijn geweest?

Heel bijzonder vind ik het bericht dat op 25 januari 1923 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant is opgenomen. Het geeft een kort verslagje van de voortgang van de expeditie:

Uit het dagboekverslag kunnen we precies lezen hoe lang er door wie gewerkt wordt en welk materiaal er gevonden is. Op dat moment is er nog geen sprake van veldwerk met sprekers van het Nederlands Creools.

Na de aankomst van De Josselin de Jong op St. Maarten op 9 april, verscheen in Amigoe di Curacao op 28 april 1923 het volgende bericht over de expeditie:


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

20 mei 1923

Met Falk en Mussenden in de bibliotheek

Zondag 20 Mei

Brieven geschreven en gecopieerd tot 4.30. Toen ben ik naar de bibliotheek gegaan en heb daar zitten praten met Falk (?) den ouden bibliothecaris, gewezen onderwijzer, en Mussenden. Temp. 7.30 a.m. 84o; 11.30 a.m. 84o; 12.30 (bewolkt) 83o; 2 p.m. (bewolkt) 81o; 3.30 p.m. (bewolkt) 79o; 6.30 p.m. 76o; 9 p.m. 75o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

19 mei 1923

Nobi

Zaterdag 19 Mei

Den heelen dag met Nobi (mijn drager) alleen gewerkt. Maandag hoop ik er drie man bij te krijgen. Het aardewerk dat tevoorschijn komt is buitengewoon interessant. ’S Avonds Philipszoon op bezoek. Temp. 7 a.m. 76o; 12: 82o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

18 mei 1923

De hele dag Golden Rock

Vrijdag 18 Mei

Met 3 man den heelen dag op Golden rock gegraven. Het lijkt interessant terrein te zijn. De landbouw heeft niet zooveel verknoeid als ik vermoedde. De 2 nieuwe arbeiders heb ik om kwart voor 5 echter weer ontslagen. Ze begonnen over de werkuren te zeuren en bovendien waren ze me niet erg bevallen. Maakten telkens weer dezelfde

                                                           125

fouten. Ruw en nonchalant. Bovendien was een van de twee lui. Deze kwam later nog om een sigaar bedelen die hij niet kreeg. ’s Avonds bij de Ellis’en thee gedronken. Die hopen Maandagochtend naar Saba te vertrekken. Temp. 7.30 a.m. 77o; 12 80o; 10 p.m. 74o.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

17 mei 1923

Griddle-fragmenten

Donderdag 17 Mei

Daar het gisterenavond en vannacht hevig geregend had, besloot ik het terrein op Golden Rock nog eens te doorzoeken. Ik vond ook inderdaad weer heel wat. In den loop van den ochtend liet ik mijn drager beginnen aan een proefgat van 1.50 M. op het meest noordelijk gelegen centrum. In den namiddag zette hij dit voort terwijl ik eerst een exploratietocht langs den N.W. rand van concordia deed, waar ik gisteren in ’t voorbijgaan iets gezien meende te hebben. Inderdaad bleek ook hier een Ind. woonplaats te zijn. Precies hetzelfde voorkomen als op Golden Rock maar als vindplaats veel minder rijk. Intusschen was mijn drager met het proefgat tot -40 gekomen en nu bleek dat vanaf ongeveer die diepte ander soort scherven tevoorschijn kwamen; o.a. griddle-fragmenten. Dieper dan +65 cM wordt niets meer gevonden. Men stuit daar op kiezel en rotsblokken. Morgen hoop ik hier een kleine opgraving te beginnen met 3 man; voorn. om wat materiaal uit de onderlaag te verzamelen. Temp. 7.30 a.m. 77o; 12: 80o; 9 p.m. 74o.


Via De Josselin de Jong (1947: 20), fig. 13.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

16 mei 1923

Little mountains

Woensdag 16 Mei

Om 6.30 ’s morgens van huis vertrokken naar Schotsenhoek, daar ik met Every Jr. het bergland van [-de] <ol.’t> noorddeel v. ’t eiland zou exploreeren. Ik had mijn drager bij mij. We hadden afgesproken te voet te gaan, maar desalniettemin verzocht Every ons om maar vast naar Zeelandia te gaan, vanwaar de [-de] berg op zouden gaan; hij zou op zijn pony volgen en die pony dan op Zeelandia achter [-ge]laten. Op Zeelandia aangekomen, zei hij dat hij zijn pony ergens op de helling zou vastbinden en bleef erop zitten. Toen we bijna het hoogste punt bereikt hadden meende hij een geschikte plaats gevonden te hebben om zijn paard achter te laten. We daalden nu af naar Venus baai,  dat we exploreerden. Vervolgens weer terug naar Zeelandia en vandaar weer de bergen in naar Little Mountains, de heer Every natuurlijk te paard. Vermeld dient echter dat hij mij herhaaldelijk zijn paard aanbood, hetgeen ik natuurlijk weigerde. Na de exploratie van het vlakke terrein te Little Mountains en de lunch daalden we af naar Tumble down Dick baai. Geen sprake van Ind. nederzetting Hier liet de heer Every eindelijk zijn paard door mijn drager naar huis brengen. Wij zelf legden den weg terug over een anderen heuvel af, op welks top Every [-t] gehouwen pijlpunten gevonden meende te hebben. Er was niets te vinden dan een paar kleine scherfjes. Om 4 uur

                                                           124

waren we weer te Schotsenhoek. Het was een buitengewoon vermoeiende tocht geweest – tenminste voor mij. Temp. 6.30 a.m. 74o; 6 p.m. (regenbuien) 70o; 10 p.m. 72o


Via Mapcarta


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).