Monthly Archives: February 2023

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

19 februari 1923

Voorbereiding op het vertrek naar St. John

Maandag 19 Februari

Zonnig warm weer; alleen vanochtend om 9 uur een korte regenbui. Wij gingen vanochtend met ons drieën naar de stad. Terwijl de Hatten in de bank waren ging ik naar den kapper wiens zoon mij voor 55 cts bewerkte. Vervolgens ging ik naar Berne, agent v. van verschillende stoomvaartmaatschappijen om inlichtingen te krijgen over de Holl. lijnen met het oog op onze terugreis. [-*..h*] Men kon mij daar echter niets vertellen wat ik niet wist. Ook bezocht ik den heer v. Eps om hem mee te deelen dat we naar St. John gaan. Daarna trof ik de Hatten aan bij den apotheker waar we een ice-cream genoten. Van den apotheker ging ik naar huis. De Hatten bezochten nog Holst en deden verschillende boodschappen. O.a. spraken ze met Laub af dat de gouvernementsmotorboot ons Woensdagochtend om 8 uur v. Krumbay zal komen halen. In de auto van Laub kwamen ze thuis; [-*..*] <ol.ze> brachten o.a. mijn tweede hutkoffer mee die nog altijd, met onze winterkleeren gevuld, in het hotel stond. ’S middags heb ik brieven geschre- ven en den avond grootendeels bij de Monsanto’s doorgebracht


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

18 februari 1923

De laatste dagen op St. Thomas

Zondag 18 Februari

Zonnig warm weer, weinig wind en geen regen. Van ochtend om 9 uur hebben we ons in een auto naar Canaan laten brengen om Dr. Mortensen te bezoeken en vandaar terug naar de stad, waar we, na geluncht te hebben in het hotel, een bezoek brachten aan den heer Laub. Deze zal den gouverneur vragen ons as. Woensdag in den gouvernements motorboot over te laten brengen naar St. John. De autorit kostte 8 dollar. Om 4 uur waren we weer thuis. De rest van den middag besteedden we aan conversatie met den ouden

                                            77

Monsanto en Jepsen. Vanavond om 7 uur zijn we met Monsanto Jr. naar de kerk getogen. Na afloop nam rever. Romig ons mee naar zijn huis om ons daarna met zijn electrische lantaarn thuis te brengen. Hij zal trachtten de Moravische missie op St. John, Emmaus, morgen nog te laten weten dat wij op komst zijn. Dat deel van het eiland (het O.) is ongetwijfeld voor ons doel het meestbelovende.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

17 februari 1923

East End

Zaterdag 17 Februari

Warm zonnig weer, weinig wind. Vandaag hebben Hatt, Monsanto Jr, Reverend Romig en ik per auto de diverse baaien aan East End bezocht. We vonden hier en daar wel sporen van Ind. oorsprong maar nergens iets wat op een bepaalde nederzetting wijst. We bezochten op dezen tocht Dr. Christensen, nu eigenaar van Tuttu Estate en we ontmoetten onderweg Dr. Richardson, eertijds officier van gezondheid in het Britsche leger en nu *sinds* 15 jaar (hij is nu 70) als ambteloos burger van een schraal pensioentje in een onherbergzaam deel van St. Thomas levend. We waren vóór 4 uur weer thuis, waar Mevr. ons verraste met de mededeeling dat een van de honden het grootste deel van ons souper had opgegeten. Alleen de rijst was gespaard gebleven, zoodat we gesoupeerd hebben met rijst en brood.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

16 februari 1923

Ons werk is hier nu afgeloopen

Vrijdag 16 Februari

Zonnig weer, geen regen. De heelen dag met Joshua Negerholl.

                                                                          76

gewerkt. Hatt heeft de arbeiders de laatste opgraving laten voltooien en de gaten laten dichtgooien. Ons werk is hier nu afgeloopen. Morgen gaan wij per auto East End exploreeren.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

15 februari 1923

Botany Bay

Donderdag 15 Februari

Voór twaalf zonnig, ’s middags [-*meer*] meest bewolkt en veel regen. Nu van avond windstill. Hatt heeft vandaag, vergezeld door Mon Santo Jr., den reverend Romijn en een neger Bota[-ta]<n>y Bay geëxploreerd. Daar bleek niets te zijn. In een kleine baai in de buurt vond hij wat aardewerk blijkbaar behoorend tot de Magens Bay cultuur. Ik heb vandaag 5 man (dwz. allen) laten werken aan de 2e opgraving. Morgen komen we hier klaar.


Afbeelding van Botany Bay op het uiterste westpuntje van St. Thomas, via deze website.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

14 februari 1923

Water Island

Woensdag 14 februari

’S morgens nog erg winderig, later veel minder. Zonnig weer. Om 8 uur met Hatt, Mon Santos Jr. en 2 negers naar Water Island om te kijken of daar schelphoopen zijn. Gedeeltelijk gezeild, gedeeltelijk geroeid. Een prachtige tocht. Verschillende baaien van het eilandje bezocht en het terrein <ol. rond>om eenige moerassen geëxploreerd. Op verscheidene plaatsen vonden wij Indiaansche overblijfselen, maar nergens een werkelijke nederzetting. Blijkbaar hebben ze op dit eilandje nooit gewoond, maar het alleen af en toe bezocht. Het eiland is onbewoond, er is alleen een “watchman”, een neger, die alles behalve gesticht was over onzen komst en gedragingen. Dat graven vond hij verdacht (men heeft hier vroeger naar geld gegraven en naar verluidt, ook gevonden) en gaf ons op onvriendelijke wijze te kennen dat we een permissie moesten hebben van [-*den ..*] een zekeren beambte

                                                                          75

van de Oost. Az. Komp. aan wie het eiland toebehoort. Laub’s naam maakte niet den minste indruk op hem. Pas toen we hem uitvoerig over onze personen en bedoelingen hadden ingelicht en hem een papier met onze namen en kwaliteiten gegeven hadden verklaarde hij zich “satisfied”. Om 3 uur waren we weer thuis en <ol.we> konden [-*..*] dus nog wat aan de opgravingen doen, waarop Mevr. Hatt tijdens onze afwezigheid toezicht had gehouden. De opgraving die ik gisteren begonnen ben zal ik waarschijnlijk niet voortzetten en ook met de andere 2 zullen we haast maken, hopende de volgende week naar St. John te kunnen vertrekken. Eerst moeten echter nog Botany Bay (Westeinde v.h. eiland) en het oosteinde bezocht worden. Hatt gaat morgen naar Botany Bay. We hebben besloten om na het onderzoek van St. John de arbeid te verdeelen. Ik zal + 1 April naar St. Martin vertrekken en achtereenvolgens de 6 Hollandsche eilanden bezoeken en de Hatten zullen naar St. Croix gaan en vandaar naar Santo Domingo. Het begint nu weer hard te waaien.


Via Wikimedia Commons: Virgin Islands, M. Minderhoud. In rood Water Island, juist ten zuiden van Nisky en Krum Bay op St. Thomas.

Via Tripadvisor: Water Island. Het gebied achter het cruiseschip is Nisky. De baai links van het schip is Krum Bay.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Mijn IVN-studenten!

Een paar jaar geleden mocht ik enkele internationale studenten Neerlandistiek begeleiden. Heel toevallig kwam de webpagina van Sára Tóth en Meredith Alongi hierover tegen. Even zien wat ze gedaan hebben? Bezoek hun site dan hier. Hartelijk dank!

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

13 februari 1923

Verbod op de oude negerverhalen

Dinsdag 13 Februari

Den heelen dag stormachtig, maar zonnig, zonder regen. Van

                                                                          74

Ochtend van 8-10 negerhollandsch gedaan met den ouden Joshua, van 10-12 met <ol.de>[-*…*] 79-jarige negerin,[1] die echter niet kon of wou vertellen. Ook spreekt ze zacht en begrijpt slecht waar ’t om gaat als ik om nadere uitlegging vraag. Joshua is werkelijk veel beter. Hij geneert zich niet om verhalen te doen en begrijpt heel goed waar ’t om gaat. Hij vertelde me vandaag – en hoogstwaarschijnlijk heeft hij gelijk – dat de oude negerverhalen uitgestorven waren omdat de geestelijken verboden ze de kinderen te vertellen. Vanmiddag een opgraving begonnen met 2 man op den heuveltop tegenover de plaats van Mon Santo (andere zijde v.d. baai). [*.*+]<H> eel dun laagje, nagenoeg uitsluitend schelpen. Mevr. Hatt hield weer toezicht op de arbeiders in de eerste opgraving en Hatt zette de 2e opgraving voort. We hebben nu 6 arbeiders.


[1] Haar naam wordt niet genoemd. Zou het hier heel goed kunnen gaan om ‘Helena Mitchell (St. Thomas; geb. 1844)’ (De Josselin de Jong 1926: 8)


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

12 februari 1923

Emil Francis, Smiths bay, East End

Maandag 12 Februari

Stormachtig wee; vóór 12 eenige flinke regenbuien. Van 8-12 weer gewerkt met den ouden Joshua,[1] terwijl Hatt met 2 man aan de 2e opgraving werkte (Georges en Jeremiah hadden een nieuwen arbeider meegebracht, Frederic genaamd) en Mevr. Hatt toezicht hield op één arbeider in de eerste opgraving. Morgen wordt de bemanning aanmerkelijk versterkt daar de oude Joshua 2 man mee zal brengen. ’S middags verscheen Emil Francis,[2] een bejaarde neger van Smiths bay, East End, die door reverend Romyn op ontboden was omdat hij eveneens nog goed Negerhollandsch kent. Hij bleek ook inderdaad de taal nog behoorlijk te kunnen spreken en er veel belang in te stellen, maar hij wist niets te vertellen. Waarschijnlijk zou ik hem na 2 of 3 interviews wel aan den gang kunnen krijgen, maar daar hij aan East End woont kan daar niet van komen. Het is intusschen wel nuttig van verschillende personen informatie te krijgen. Van individueele verschillen in uitspraak is heel weinig merkbaar. Totnogtoe is Joshua [-*den*] [-be] het beste object, al is zijn Engelsch vrijwel onverstaanbaar. Vanmiddag had ik ook kunnen werken met een heel oude negerin, maar daar [-*Jo*] Francis expresselijk van East End was komen rijden om zich door mij te laten uitvragen moest ik het onderhoud met de oude vrouw tot morgen uitstellen. Francis was netjes aangedaan met een zwarte jas, wit piqué overhemd en stijf dubbelboord, zonder das evenwel, en een wit en blauw gestreepte broek – Een Panemahoed met enormen rand op zijn hoofd.


[1] De Josselin de Jong (1926: 7): ‘I-XIII zijn mij gedicteerd door William Anthony Joshua (Nisky, St. Thomas; geb. 1858)’.

[2] De Josselin de Jong (1926: 7): ‘XVII door Emil Francis (Smiths Bay, East End, St. Thomas; ge. 1854)’.


Emil Francis was afkomstig uit Smiths Bay, aan de oostkant van St. Thomas. Voor De Josselin de Jong was dit te ver om gesprekken te plannen naast het archeologische werk. Het graafwerk vindt namelijk plaats aan de Krum Bay, vlakbij Nisky, waar Prince en William Joshua vandaan komen. Een wandeling van Nisky naar Smiths Bay duurt nu, volgens Google Maps, zo’n 2,5 uur. Helaas.

Ondanks zijn goede beheersing van het Nederlands Creools, komt Emil Francis met slechts één verhaaltje in Het Huidige Negerhollandsch (De Josselin de Jong 1926). Uit gesprekken met Robbert van Sluijs en Pieter Muysken bleek al dat De Josselin de Jong als antropoloog te werk ging. Hij verzamelt verhalen en maakt er samenvattingen bij, verzamelt woorden en namen en noteert de verhalen fonetisch, zoals uitgesproken door de informanten. Een systematisch onderzoek naar grammatica blijkt uit een enkele opmerking. (Zie hiervoor ook Van Rossem 2017: 323 e.v., 337.). Op 23 januari 2014 heb ik hier ook al eens een stukje geschreven, toen in het Engels en met een Engelse vertaling.

In de samenvatting wordt Prince genoemd, maar uit de inleiding van Het Huidige Negerhollandsch weten we dat Emil Francis de bron is van tekst XVII.

D.C. Hesseling publiceerde in 1933 een artikel over het Papiamentu en het Virgin Islands Dutch Creole, waarin deze tekst van Emil Francis voorkomt, met een Nederlandse vertaling:

Bij verhalen van enige omvang (er zijn er die 800 woorden tellen, een enkele heeft er 2000) is de vereiste inspanning het grootst, maar ook in een stukje van zeer geringe afmeting (iets meer dan 100 woorden) is die veelvuldige gelijkluidendheid hinderlik. Zie hier nummer XVII van de Josselin de Jong’s verzameling; een verhaal is het niet, alleen een simpele mededeling.‘Də dómnē wa a dōp mi si nām a Mr. Wit, domni fa Hernhut. Mi a lo lo a skōl a di jā 1871. Di skōlhus a kā fal. So ons a ha fo hou skōl a di kérək. And da di ótkwēk a fin ons an ons a ha fo kuri abit it fa di kérək. An mi mā a lo drā melək a Kwati an mi di ótkwēk am a kri di stibn.Astə di gale di seləf jā di a ha kálara. Muši fulək wa mi wēt a dōt. Ons na kan lo we it fa Kwati. Də dómnē na listā ons lo ēntēn pat abiti it fa di plantai’. Vertaald luidt het als volgt:‘De dominee die mij gedoopt heeft, zijn naam is Mr. Wit, dominee van (of voor) Herrnhut. Ik ben (geregeld) naar school gegaan in het jaar 1871. Het schoolhuis was ingevallen. Zodoende moesten we schoolhouden in de kerk. En daar heeft1)De negers konden bovendien in het Engels een nadere verklaring geven wanneer de Josselin de Jong dat wenste.
[p. 282]
de aardbeving ons getroffen (gevonden) en we moesten weghollen uit de kerk. En mijn moeder zou melk gaan brengen naar Kwati en met (= ten gevolge van) de aardbeving heeft zij de stuipen gekregen.Na de storm is er in hetzelfde jaar de cholera geweest. Veel mensen die ik ken zijn gestorven. Wij kunnen niet weglopen uit Kwati. De dominee laat ons geen enkele weg buiten (uit van) de plantage gaan’1).

Via de link aan de rechterkant van deze webpagina is het hele artikel te lezen.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

11 februari 1923

Het Herrnhutterkerkje

Zondag 11 februari

Zonnig weer; alleen ’s avonds een regenbuitje. Vanochtend tot 10.45 niets gedaan. Toen met ons drieën naar het Hernhutterkerkje getogen, deels om den reverend Rom*yn* pleizier te doen, deels om [*de*] het kerkgaand publiek te bekijken. De dienst duurde van + 11.15 tot + 12.15 en bestond hoofdzakelijk uit zingen. Een heel korte preek. Dadelijk na het middageten vertrokken Hatt en ik naar         bay(1.30) waar volgens het zeggen van iemand die daar woont schelphoopen moeten zijn. Een mooie wandeling, met tamelijk veel stijgen en op ’t laatst weer dalen. De bewoner vonden we thuis; hij wist niets van schelphoopen. Den dag toen hij Hatt gesproken had, was hij dronken geweest, zei hij. Hij leidde ons evenwel rond en er bleken inderdaad schelphoop-sporen te zijn, niet belangrijk genoeg echter om er een geregelde opgraving te beginnen. Waarschijnlijk een heel dunne laag. Om + 7 uur waren we weer thuis. Hoewel het al vrij donker was kon ik toch niet nalaten nog even een bad te nemen. De oude Mon Santo was daar eenigszins ontsteld over, zonder eenige reden trouwens.


Via Wikimedia Commons: Moravian Church, Charlotte Amalie, St. Thomas USVI, Concord. Zou dit de kerk zijn waarover De Josselin de Jong het had?

Reverend Romig had zijn standplaats in Nisky, vlak in de buurt van Krum Bay, waar Hatt en De Josselin de Jong opgravingen deden en logeerden bij de Mon Santo’s. Prince en William Anthony Joshua zijn ook allebei afkomstig uit Nisky. Afbeelding via Wikimedia Commons: MISSION, LOOKING WEST- MISSION HOUSE ON LEFT, COOK HOUSE IN CENTER, CHURCH ON RIGHT – Nisky Moravian Mission, Harwood Highway vicinity, Charlotte Amalie, St. Thomas, VI. Toschi, Don, photographer, na 1933.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).