Monthly Archives: March 2023

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

22 maart 1923

Anansi, maar geen Tekoma

Donderdag 22 Maart

’s Nachts en overdag stormachtig; harde regenbuien.’s Morgens heb ik met Roberts gewerkt. Hij bracht eenige spinnen voor me mee v.a. Anānši; Tekoma had hij niet kunnen vinden. Om 11 uur had ik hem alles gevraagd wat ik hem nog te vragen had, met niet heel veel succes evenwel daar hij feitelijk niet in staat is iets uit te leggen. Testamark en Joseph zijn veel intelligenter. Zoo [-*voor*]<ol.is> deze dag voor mijn werk geen succes geweest. Het is hoog tijd dat ik wegga. ’S middags heb ik R. uitgezonden om 2 flesschen bay-rum voor me te koopen. Op St. Thomas is alle bay-rum nu “denatured” en bovendien met water aangelengd. De fabrikant hier op St. John rekent 40 cts. per flesch en dan heeft men de beste bay-rum die te krijgen is.


Via Wikimedia Commons: Double distilled Bay Rum, 1890-1900.

Het lijkt me dat bay-rum een soort eau-de-cologne is en dus niet een alcoholische drank.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

21 maart 1923

Bezoek aan familie Francis

Woensdag 21 Maart.

’S Nachts wat regen; ook overdag enkele buien, winderig. Daar ik niemand had om mee te werken heb ik deze dag weer besteed aan ’t doorwerken van mijn teksten. Na 4 uur heb ik een bezoek gebracht aan de familie Francis. F. is volbloed neger, Mrs. Fr. blijkbaar niet. Zij zijn goede vrienden van de Penn’s.

                                                           93

Fr. is manager van verscheidene estates; een ijverig, energiek man. Over het wanbeheer van de Yankees raakt hij niet uitgepraat. Het was donker vóór ik thuis was, maar Queenie bracht me veilig thuis. Ik heb besloten Vrijdag naar St. Thomas te gaan, daar ik daar mijn tijd nuttiger kan besteden op ’t oogenblik.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

20 maart 1923

Noch Roberts, noch Joseph

Dinsdag 20 Maart

’S nachts wat regen; overdag droog, winderig, warm weer. Noch Roberts noch Joseph zijn vanochtend verschenen, zoodat ik den dag heb doorgebracht met ’t verder doorwerken van mijn teksten. Bericht van Hatt dat zij van ochtend naar St. Croix zouden vertrekken. vertrekken.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

19 maart 1923

De laatste creoolse teksten van St. John?

Maandag 19 Maart

’S nachts regenbuien. Overdag winderig, maar droog. Ik heb den heelen dag met Roberts gewerkt. Eenige verhalen die hij me deed had hij blijkbaar zelf in elkaar geflanst maar ze waren interessant om de woorden. Na [-*de de*] het 3e heb ik hem gezegd dat ik nu genoeg van dit soort had. Zijn voorraad is nu weer uitgeput, maar als hij zich nog wat te binnen kan brengen zal hij morgen komen en aan Joseph laten weten dat die niet moet komen. Als hij morgen niet komt, komt hij misschien Donderdag. Penn heeft me nog een en ander over den gouvernementsarts hier meegedeeld. Toen hij hier aankwam was er geen huis voor hem. Hij is toen eenige maanden bij de

92

Penn’s en pension geweest, maat betaalt zijn rekening niet. In plaats daarvan heeft hij een onbeschoft briefje geschreven aan Mrs. Penn. Hij is morfinist en doet de gekste dingen, ook met zijn patienten. Uit Penn’s huis had hij een fleschje digitalis meegenomen. Doordat een van zijn patienten zich bij Penn kwam beklagen dat ze van het [-me] drankje dat de dokter haar gaf zoo ziek werd, kwam uit dat hij die digitalis onverdund toediende en het heele fleschje bij de patient in kwestie had achtergelaten. Hij valt de meisjes lastig en is gewoonlijk te lui om z’n patienten te bezoeken. Voor ’t weinige dat hij doet schrijft hij groote rekeningen, die de menschen hier onmogelijk kunnen betalen. Zijn benoeming hier heeft hij aan de protectie van een of anderen senator te danken. Zijn wangedrag wordt betaald met 150 dollar per maand.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

18 maart 1923

Een rustige zondag

Zondag 18 maart

Winderig weer. ‘Snachts hevige regenbuien. overdag warm maar in den avond koel en weer regen. Vandaag brieven geschreven, naar de kerk geweest en in mijn teksten gestudeerd.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

17 maart 1923

Wat men hier ‘de lente’ noemt

Zaterdag 17 Maart

Winderig, maar warm weer. ‘Snachts regen. Het regent tegenwoordig iederen nacht. Niet aanhoudend, maar eenige flinke stortbuien. Als dit weer aanhoudt zal ik kunnen zien wat men hier “de lente” noemt. Ik heb dezen dag aan het doorwerken van een deel van mijn teksten besteed. Over verschillende plaatsen moet ik *nader* informatie hebben, ook over de diverse planten die voor medicijn gebruikt worden. ’s Middags weer gebaad in de baai. Roberts liet me door zijn dochtertje meedeelen dat hij Maandag weer bij me komt. En Ludwig Joseph die ik onderweg ontmoette zei Dinsdag te zullen

91

komen. Penn is, als steeds, den heelen dag in actie. Van den gouvernementsdokter willen de menschen niets weten en terecht. Hij is een volkomen onbruikbaar individu. Instrumenten bezit hij niet (alleen een morfine-spuit). boeken evenmin. Hij is te lui om patienten te bezoeken en als hij ze bezoekt is hij te lui om te ze te onderzoeken. Zoo wordt dan Penn niet alleen als geestelijke maar ook als medicus gehaald. Met den vorigen medicus, die goed schijnt geweest te zijn, ging hij dikwijls mee en zoo heeft hij veel geleerd; maar ‘t is toch hoognoodig dat er hier een behoorlijk medicus gestationeerd wordt.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

16 maart 1923

Ons verblijf hier is vrij duur geweest

Vrijdag 16 Maart

Erg winderig weer; ’s nachts regenbuien. Vanochtend heb ik het materiaal van Mary’s Point ingepakt; gelukkig had Penn 2 oude kisten die bruikbaar waren. De kisten die we eerst gebruikt hadden waren uit de “store” afkomstig. Mevr Hatt had ze uitgezocht en blijkbaar alleen op de afmetingen gelet. Om half twee ongeveer werd de heele bagage van de Hatten naar de zeilboot gebracht, inclusief alle kisten met arch. materiaal. Voor de kisten in de store moesten we 20 cts per stuk betalen. Nadat de bagage was weggehaald besteedde ik eenigen tijd aan het reinigen van ons huisje dat, vooral na <ol.*al*> het pakken een varkensstal leek. Vervolgens heb ik een bad genomen in de baai. Achter de 2e uitstekende punt aan de W-zijde is een tamelijk geschikte plaats. Terugkomende bracht ik een bezoek aan de store waar Mr. Marsh mij een aantal sigaren uit zijn eigen voorraad verkocht tegen inkoopsprijs (4 cts per stuk). Voor een stuk glycerine-zeep (mijn zeep was door de muizen weggehaald) moet ik 25 cts betalen, voor een fleschje inkt 10 cts.[1]

                                                           90

Piedmont-sigaretten kosten 6 cts per [-2]<1>0; zij zijn heel goed rookbaar. Ons verblijf hier is vrij duur geweest. De gewone prijs voor het gebruik van een paard per dag is 2.5 dollar (de prijs die het gouvernement betaalt), maar Penn rekent ons 2 dollar. Zoo hadden we voor ’t gebruik van paarden alleen + 60 dollar te betalen. Voor voeding werd ons 1 ¼ dollar per dag voor ons drieën berekend, toen we aankwamen had Mevr Hatt al onze etenswaren aan Mrs. Penn overhandigd. Volgens Mevr. Hatt was het heel wat. Een zeilboot naar St. Thomas kost 6 dollar ongeveer, maar als men een gelegenheid afwacht kan men er veel goedkooper komen. Ik heb Penn gisteren verteld dat het mij niet mogelijk zou zijn ook maar een klein gedeelte van zijn reiskosten voor mijn rekening te nemen. Hij zal evenwel wel niet voor een beslissing gesteld worden, want hoogstwaarschijnlijk zal zijn kerk hem geen verlof toestaan of althans een beroep op hem doen op dusdanige wijze dat hij niet kan weigeren.


[1] 9 tot en met 16 maart zijn met potlood geschreven!


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

15 maart 1923

Voor ‘t laatst met Roberts?

Dinsdag 15 Maart

Winderig weer, ’s avonds regenbuien, maar niet koel. Vandaag voor ’t laatst met Roberts gewerkt die vanmid-

                                                           89

dag verklaarde men niets meer te weten. Bovendien moet hij planten met het oog op de [-….] aanstaande nieuwe maan. De Hatten zijn vanmiddag om half drie naar Cruz Bay vertrokken. Hatt heeft mij gewaarschuwd dat Penn een dure reiskameraad is daar hij nooit loopt en in ’t algemeen nooit zelf iets doet, maar voor alles zijn menschen moet hebben. Hatt vrees[*..*+]<de> dat hij [-ook] te duur zal blijken als ik niet van te voren precies met hem afspreek wat hij zelf en wat ik van zijn reiskosten zal betalen. Het uitstapje naar Tortola is dus ook in dit opzicht nuttig geweest, dat wij Penn’s wijze van reizen hebben leeren kennen. De Hatten heden vertrokken


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

14 maart 1923

Scherven inpakken

Woensdag 14 maart

Winderig, regenachtig weer. Den heelen dag scherven ingepakt. ’s avonds om 8 uur kwamen Hatt en Penn thuis. Ze zijn alleen op Tortola geweest en hebben daar gegraven; een massa scherven en bijlklingen. Zuivere Taino-cultuur.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

13 maart 1923

Alles behalve amusant

Dinsdag 13 maart

Warm weer; winderig. ’S nachts en in den namiddag en avond regenbuien. Tot 4 uur gewerkt met Roberts. Daarna met Mevr. Hatt materiaal ingepakt. Mevr. Hatt was vandaag hevig ongerust vanwege den wind. Zij kon over niets anders praten – alles behalve amusant.


Via Wikimedia Commons: Professor Emilie Demant Hatt overhandigt een verzameling objecten die toebehoorden aan Johan Turi als een geschenk aan het Nordic Museum in verband met de Lapland-avond van het museum op 4 december 1940. Archief van het Nordic Museum NMA.0073098


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).