Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

4 april 1923

Gedoe met de May-flower

Woensdag 4 April

Winderig weer; af en toe regenbuien. Temp. om [4+]<5> uur 75°; om 9.30 p.m. 71°. Na het ontbijt eerst Romig bezocht. Daarna naar de stad, waar ik, in Thiele’s kantoor, eindelijk het Creoolsche psalmboek in handen kreeg, dat op ‘t oogenblik in Thiele’s bezit is. Jammer dat ’t hem niet toebehoort, zoodat hij ‘t mij niet kon geven. Vervolgens bezocht commander Decker, first aid v.d. gouverneur, die me op een onbeschofte manier ontving. Op weg naar Ni[-e]-sky waar ik op uitnoodiging v. Romig zou lunchen, ontmoette ik Penn, die mij meedeelde dat de May-flower beboet was (25 dollar) omdat Penn ziek na de terugkomst v. Tortola (uitstapje van Hatt) niet onmiddellijk bij den gouvernementsvertegenwoordiger Dr. Richarson had gemeld met zijn papieren. Aan dit voorschrift wordt nooit de hand gehouden daar ’t al te dwaas is, dat een boot, terugkeerende van Tortola, niet in Coral Bay zou

                                                           100

zou mogen binnenloopen alvorens zich in Cruz-Bay (andere eind van het eiland) gemeld te hebben. Richardson greep evenwel deze gelegenheid aan ons Penn onaangenaam te zijn en rapporteerde de May-Flower aan de customs op St. Thomas. Penn had de boete al betaald. Ik nam de desbetreffende correspondentie mee. Na de lunch ging ik met Romig mee naar Mrs. Penn die bij haar familie logeert. Daarna weer terug naar de stad met Romig die daar ook wat te doen had. Ik bezocht Laub in zijn kantoor om mij te beklagen over het optreden van Richarson. Laub beloofde mij er onmiddellijk werk van te zullen maken. Om 5 uur was ik weer thuis. De zakken schijnen nu toch werkelijk klaar te zullen komen. De Virginia laat nog steeds op zich wachten.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Advertisement

2 responses to “Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

  1. Je moet regenbuien schrijven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s