Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

2 december 1922

Lindey, de all-round schurk van de bomaanslag in Wall street

Zaterdag 2 December

Dezen heelen dag verknoeid met beslommeringen met onze bagage. De douanen aan de pier zeiden ons vanochtend dat we naar het custom-house bij Battery place moesten gaan en daar over onze zaak gaan spreken met een zekeren meneer. Dat deden we en dat nam 1 ½ uur. We vernamen dat onze expeditie-uitrusting ongeopend kon worden doorgezonden naar de andere boot en dat onze andere bagage daarbij kon blijven, maar eerst geinspecteerd moest worden. Toen we terugkwamen hebben we eerst aan boord geluncht.

                                                           12

Daarna met onze hutkoffers en handbagage naar de pier waar we nog een poosje moesten wachten op den inspecteerenden beambte, die eveneens aan boord werd gespijzigd. Hij kwam gunstig gestemd bij ons (aan boord had hij het goede der aarde genoten en de kapitein had hem ook nog bewerkt) en toen hij vernam dat de meneer in het custom-house ons zoo welwillend ontvangen had, was ook hij een en al welwillendheid en maakte excuses dat hij ons eerst naar battery-place had gestuurd. Na eenige paperassen-formaliteiten konden we met onze handbagage vertrekken. [-*Al*] Niets was onderzocht en alle andere bagage gaat rechtstreeks van de pier naar de andere boot. Voor die overbrenging wordt gezorgd door het kantoor v.d. Øst. As. Komp. We moeten [D+]<d>aar Dinsdagochtend heen om onze biljetten voor de reis in ontvangst te nemen en dan ook nog even naar het custom-house voor een of andere formaliteit. Door al het oponthoud waren we pas om [-*…*] 3.45 in ons hotel. We hebben twee ineenloopende kamers met badkamer voor 7,50 dollar per dag voor ons drieën. Na wasschen etc. konden we nog net voor 5 uur in het mus. zijn (het sluitingsuur) waar we Mead hoopten te treffen. Hij was er echter niet. Hatt en ik nog even uit geweest. Ik heb 4 slappe boorden gekocht voor ½ dollar samen en Gillette-mesjes. Daar in ons gewone restaurant gegeten: samen doll 1,45. Groot stuk vleesch, aardappelen, wat macaroni met tomatensaus en een kop koffie; heel goed. In de kranten van vanochtend staan artikels over de arrestatie van onzen jood Lindenfeld, onder z’n kameraden bekend onder den naam v. Lindey. Hij wordt beschuldigd (dat is de voorn. beschuld.) van een der aanstokers te zijn geweest van den grooten bomaanslag in Wallstreet. Hij [-*…*] <ol.werd> al

13

een jaar gevangen gehouden in Polen en ’t heeft veel moeite gekocht hem uitgeleverd te krijgen omdat de Polen bang waren voor de bolsjew. regeering in Rusland. L. is een groot vriend van Trotski Men heeft de overbrenging zoo geheim gehouden omdat L. in Amerika machtige handlangers heeft. Het is een all-round schurk. Zelfs die 12 dagen aan boord [-*”daarbij*] heeft hij zijn fatsoen niet kunnen houden: valsch gespeeld.


Hier een berichtje uit het New York Daily News over de arrestatie van Wolfe Lindenfeld. Zie hier het Amerikaanse Wikipedia-artikel over de bomaanslag in Wallstreet van 16 september 1920.


In deze podcastaflevering las ik 1 en 2 december voor, met commentaar. Zie ook mijn post van 25 oktober 2021 op deze website.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s