Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

3 januari 1923

Desplantes repareert de kleding

Woensdag 3 Januari

Vandaag hebben we gewerkt met 3 man: Griaux was nl. met zijn ezels naar de stad gezonden om pakkisten te gaan halen die we daar verleden Woensdag gekocht hadden. Binnenkort wordt nu de eerste bezending arch. materiaal naar Kopenhagen verscheept. Het is ook tijd dat we het tot op heden verzamelde kwijtraken, want de melkkamer van Dr. M. is bijna vol. De nieuwe arbeider heet George en is een volbloed neger met een aangenaam uiterlijk, Hij werkt goed. Rasmussen is verreweg de minste, daarop volgt Gabriel die geen kleurling, maar een Cha-cha blijkt te zijn. Vandaag is de oude neger uit de stad, Desplantes, die mijn kleeren zal repareeren hier geweest. Ik had Emmanuel, de Cha-cha-arbeider v [-*.*] Dr. M. naar hem toegestuurd met de boodschap dat ik hem om 5.15 zou wachten. Maar

                                                                          45

natuurlijk had Emmanuel, een onbruikbare luilak, de boodschap verkeerd overgebracht zoodat Desplantes om een uur of twee verscheen. Gelukkig kon hij toch iets meekrijgen, maar daar ik er zelf niet was, kreeg hij niet alles. Het diner bestond vandaag uit aardappelpurée met sardines en thee en bananen toe. Een van de gebreken van onze uitrusting is dat we geen groote borden hebben, maar heel kleine van aluminium. Ook is mijn waschkom niet geschikt: een waschblikje [-*…*] zooals men in de Holl. kazernes gebruikt, maar van aluminium. Het woei zoo hard vandaag, dat onze aluminium bo[-o]rden wegwoeien. gelukkig niet ver weg. Mijn vetleeren “jagers[-….*] laarzen” voldoen goed, vooral bij nat weer. Zij zijn licht en sterk.


Via Wikimedia Commons: St. Thomas — Charlotte Amalie & Harbor (1915), Bain News Service, publisher


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s