Category Archives: metalinguistic comments

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

29 januari 1923

Bijlkling en welput

Maandag 29 Januari

Zonnig, maar winderig weer. In den avond frisch. Terwijl Hatt vandaag met Griaux en Georges aan de oude opgraving werkte, waar hij nu bijna mee klaar is, heb ik met Thomas en Jeremiah een gat gegraven nabij een welput dicht bij de baai. Bij het graven van die welput was indertijd een groote steenen bijlkling gevonden, een mooi exemplaar, niet geslepen en Dr. M. had er al eenige malen op aangedrongen daar ons geluk ook eens te beproeven. Hoewel we overtuigd waren er niets te zullen vinden hebben we nu om hem pleizier te doen dat gat gegraven. Op 1.20 M.  diepte stietten we op het water. De onderste laag, vlak boven het water, schijnt uit een soort mergel te bestaan. Er was niets te vinden. Na zware regens staat de heele vlakte waarin de welput is, onder water, zoodat het a priori onwaar-

                                                                          63

schijnlijk was dat we daar een Ind. nederzetting zouden vinden. Wel is het waarschijnlijk dat dit een van de plaatsen was waar ze de klei voor hun aardewerk vandaan hadden. Rasmussen is vandaag niet verschenen. Zijn vader heeft aan Dr. M. verteld dat hij zich bezeerd heeft en moet liggen. Waarschijnlijk een gevolg van zijn dronkenschap. Hatt was vandaag slecht over Griaux te spreken. Die had de meening uitgesproken dat het niets dan tijd verknoeien was een gat in de zandbodem van de oude [-opgr] sleuf te graven, wat Hatt hem liet doen voor alle zekerheid. Hij kreeg blijkbaar een aanval van eigenwijsheid. Morgen moet hij de gegraven gaten helpen opvullen: dat zal hem ook wel niet bevallen.


Taino bijlklinken kunnen bewerkt zijn. Hieronder een voorbeeld van een bijlklink uit de Dominicaanse Republiek.

Via Wikimedia Commons: Gift of Reynold C. Kerr, 1982, Metropolitan Museum of Art, New York, USA.


Tussen 19 november 2022 en augustus 2023 toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke dag honderd jaar nadat het door hem in zijn notitieboek is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Het dagboek wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in de collectie Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

28 januari 1923

Schrijven en lezen

Zondag 28 Januari

Mooi weer, maar vanavond frisch (buiten 68°). Behalve een kleine wandeling vanochtend den dag gebruikt voor schrijven en lezen. Zoals gewoonlijk zijn we voor het middagmaal weer de gasten van Dr. M. geweest. Voor ’t eerst kennis gemaakt met Yamo.


Het gaat hier om 68°F, oftewel 20°C.

Met Yamo bedoelt De Josselin de Jong waarschijnlijk de knol die over het algemeen yam genoemd wordt. In het Virgin Island Dutch Creole gebruikt men de naam jamus.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

27 januari 1923

26 volle kisten zijn verzonden

Zaterdag 27 Januari

Mooi zonnig weer, maar massa’s muskieten in het bosch. Hatt is thuis gebleven om nog meer kisten te pakken en bij het opladen van de kisten tegenwoordig te zijn. Georges en Thomas waren besteld om met de vrachtauto mee te gaan om ook bij het uitladen te helpen. 26 volle kisten zijn nu verzonden, we hebben nu niet veel materiaal meer hier. Daar Griaux ook met het pakken moest helpen had ik vanochtend alleen Jeremiah en Rasmussen (die op den gewonen tijd verscheen en onder ’n hoedje te vangen was) tot mijn beschikking. Ik zette R. aan ’t werk om een van de greppels dicht te gooien en zette met Jeremiah de nieuwe opgraving voort. Na den middag zond Hatt me Griaux en Thomas ook, zoodat ik de opgraving kon voltooien. Thomas was wat mopperig, waarmee ik hem plaagde, maar werkte overigens als anders. Later hoorde ik dat hij dronken met de vrachtauto uit de stad was teruggekomen en zich blijkbaar ziek voelde. Hij had geprotesteerd toen H. hem naar de baai stuurde, wat hem natuurlijk niets hielp. We vermoeden dat hij onderweg de vuiligheid kwijt is geraakt; ik merkte tenminste van

                                                                          62

dronkenschap niets. De man van de vrachtauto vroeg 14 dollar en kreeg 11. Hij had de 26 kisten in 3 vrachten overgebracht, maar de oude Rasmussen vertelde H. later dat ze de eerste vracht bij Louisenhöj hadden gelost, [-en] vervolgens de tweede hadden gehaald en van Louisenhöj naar de stad de twee vrachten tegelijk hadden vervoerd.


Louisenhoj ligt halverwege de woning van Mortensen aan de Magens Bay en de haven van Charlotte Amalie. Wikipedia zegt er dit over.

Via Wikimedia Commons: Gruepig, Louisenhoj Castle Gatehouse, St. Thomas, USVI, Jan 2010.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

26 januari 1923

Twaalf kisten staan klaar

Vrijdag 26 Januari

Weinig wind, maar regenbuien. Eerst een flinke om 8 uur, toen ik op weg was naar het terrein en later nog een paar. Na 12 droog weer, maar niet altijd zon. Vandaag ben ik met

                                                                          61

Georges, Thomas en Jeremiah een nieuwe opgraving begonnen, voorlopig 3 vakken en daarbij zal ’t wel blijven, want het levert niet nieuws op. Rasmussen is niet verschenen. Aan de anderen had hij de boodschap meegegeven dat hij ziek was. Hatt heeft den heelen dag met Griaux kisten gepakt. Twaalf staan nu klaar en worden morgen met een vrachtauto naar het pakhuis v.d. O.A.Komp. gebracht. Daarbij zullen Georges en Thomas moeten helpen zoodat ik morgen met Jeremiah alleen moet werken. Vanavond vischmaaltijd in huis, evenwel zonder Dr. M. die altijd na ons zijn souper bestaande uit brood en melk gebruikt.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

25 januari 1923

Sporen van vergane boomen

Donderdag 25 Januari

Mooi warm weer zonder regen. De puzzle van de paalsporen is gelukkig opgelost. Het blijken sporen van vergane boomen te zijn. Bij het uitgraven om de diepte te meten bleek mij namelijk, dat er dieper zijsporten waren, blijkbaar afkomstig van wortels. Maar eerst had ik al uren besteed aan nauwkeurige opmetingen en het maken van een plattegrond. Hatt vond weer nieuwe skeletten, weer in verschillende houdingen. Den Cha-cha Joseph kreeg zijn ontslag omdat hij niet wou helpen de boel naar boven te dragen. Rasmussen kwam van ochtend te laat en was dronken. Hij krijgt morgen zijn ontslag als hij dan weer te laar en (of) dronken is. Hij kreeg onmiddellijk ruzie met Thomas zoodat ik tusschenbeide moest komen Ik moest een paar maal ruw tegen R. optreden vóór hij wegging. De kleine Lucile, het pleegdochtertje van Charlotte, de huismeid, bracht brieven voor me mee uit de stad. Ze had net zoolang naar den Holl. consul gezocht tot ze hem gevonden had.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

24 januari 1923

Matrozen of mariniers

Woensdag 24 Januari

Steeds winderig weer, maar nagenoeg geen regen. Aan mijn opgraving moest ik weer nieuwe vakken toevoegen daar de ligging van de paalsporen nog steeds raadselachtig is. Hatt vond weer een paar nieuwe skeletten. De vandaal die Zondag een skelet heeft vernietigd blijk niet een zoon van Labeet geweest te zijn, maar hoogstwaarschijnlijk een of meer

                                                                          60

Amerikaansche matrozen of mariniers. Die zijn tenminste Zondag aan de baai gesignaleerd., We hopen deze week met de opgravingen klaar te komen, maar het heele terrein eromheen moet ook nog in kaart worden gebracht. En ’t is nog onzeker hoeveel tijd de oplossing v. d. paalsporen-puzzle mij zal kosten.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

23 januari 1923

Misvormde schedel en gevijlde voortanden

Dinsdag 23 Januari

Weer een storm- en regenachtige nacht. Overdag vóór 12 eveneens regenachtig. Daarna zonnig. ’s Avonds te frisch om zonder een extra-kleedingstuk buiten te zitten, vooral tengevolge van den sterken wind. Tijdens de regenbuien ’s morgens (geen zon vóór 12) was de temperatuur buiten 68o. Maar dit was achter Dr. M’s huis, in den wind en regen. Buiten den wind moet het bepaald warmer zijn geweest. In mijn opgravingsterrein weer nieuwe sporen van hutpalen ontdekt. Maar er is nog niet goed wijs uit te worden. Hatt groef weer een nieuw skelet op, ouden man, voorover liggend. Kunstmatig misvormde schedel, naar ’t schijnt gevijlde voortanden en caries in een van de kiezen. Volwassen dooden vinden we hier in allerlei houdingen. Op onverklaarbare wijze ontbreken sommige skeletdeelen, zoo nu weer een dijbeen.


Op illustraties van gevijlde voortanden in het Caribisch gebied, gaat het vaak om de graven van de oudste tot slaaf gemaakten. In het geval van de begraafplaats van tot slaaf gemaakten op St. Eustatius is hier een foto van een schedel te zien. Een schedel van een tot slaaf gemaakte op St. Maarten is hier te zien. Het was de tot slaaf gemaakten verboden hun tanden te vijlen.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

22 januari 1923

Vandalen en skeletten

Maandag 22 Januari

De nacht was stormachtig met af en toe regenbuien. De wind blies met zooveel kracht onder de tentvloer dat het stoeltje met mijn kleeren erop omviel. Vandaag mooi, warm weer. Winderig, maar op het terrein was daar niets van te bespeuren. Over de hutpalen zijn we nog in het onzekere zoodat drie nieuwe vakken uitgegraven zullen worden. Hatt kwam op zijn terrein tot de onaangename ontdekking dat een of andere vandaal zondag een van zijn half [-op] blootgelegde skeletten heeft verknoeid. Beenderen stukgeslagen en de boel door elkaar gegooid. Waarschijnlijk is een zoontje van Labeet, den  bewoner van Ma Folie de schuldige. Rasmussen had gezien dat hij met andere jongens naar de baai was geweest. Hij schijnt een boefje te zijn; heeft zich ook al eens aan ergerlijke dierenmishandeling schuldig gemaakt. Van het skelet was het heel jammer, want het scheen beter geconserveerd te zijn dan de andere. Jongens uit de stad komen hier af en toe jagen. Onlangs zagen we eenige; ze hadden twee kleine geweren bij zich. Dr. M. vertelde ons dat ’t beste was hun de geweren af te nemen als we ze zagen want het vogels schieten is verboden en bovendien staat hij niemand toe op zijn bezitting te jagen. Rasmussen vroeg verlof na de lunch naar huis te gaan. Hij had zijn voet verwond en daardoor een gezwel aan de lies. We verdenken hem van werkziekte maar lieten hem natuurlijk gaan. Griaux informeerde hoelang we hem nog gebruiken kunnen. Hij bleek erg veel trek te hebben om met ons mee te gaan naar de eilanden; hij bezit een veldbed, vertelde hij ons en wou met pleizier overal heen meegaan. We hebben nog niet beslist. Thomas ving vanmiddag een reusachtige landkrab; zijn lichaam

                                                                          59

alleen was zoo groot als een mansvuist en zijn scharen formidabel. Thomas was blij met zijn vangst, want ze eten die krabben. Vanavond hebben we na ons souper tot 8 uur buiten gezeten. Hoewel we enkel onze gewone kleeren aanhadden (*n*et-onderkleding en werkpak) hadden we geen last van kou. Het was in Dr. Mortensen’s hall vanavond 77o.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

21 januari 1923

Inpakken en opsturen

Zondag 21 Januari

Weer een gedeelte van den dag [*..*+]<aa>n inpakken besteed. Den 29en vertrekt de eerste bezending naar Kopenhagen. Het is nog twijfelachtig wie de vracht betalen zal. [-*H*] De heer Laub zal v.d. OostAziat. Komp. gedaan zien te krijgen dat zij de expeditie-zendingen gratis of tegen zeer lagen prijs overbrengt, [-*….] <en> voorloopig [-heeft] <ol.zal> Hatt deze bezending maar ongefrankeerd afzenden. Ik heb Juynboll verzocht een extra-subsidie van f 750 te vragen of anders deze som uit de gewone subsidie beschikbaar te houden om onze zendingen naar Leiden te betalen. Vanmiddag en vanavond enkele zware regenbuien en harde wind.


Via Wikimedia Commons: Dutch indologist Hendrik Herman Juynboll (1867-1945), Magazine De Boekenwereld, 32: 4 (2016), p. 5. Original collection KITLV (Leiden University Library), 1930s.

Hendrik Juynboll was ten tijde van de expeditie directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Meer informatie is te vinden via Wikipedia.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).

Dagboek betr. expeditie naar de Antillen, 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923

20 januari 1923

Telkens weer nieuwe skeletten

Zaterdag 20 Januari

Op beide plaatsen het werk voortgezet. Hatt had het druk met het uitgraven, teekenen, fotografeeren etc. van de urnbijzetting. Daar komen telkens weer nieuwe skeletten te voorschijn. Na 12 uur werd het weer buiig; lastig voor ons werk. Ook massa’s sandflies. Met het oog daarop en ook uit vrees dat onze kleeren doornat zo[*.*+]<u>den worden terwijl we in ’t water waren hebben we weer niet gebaad. Joseph is vanochtend weer verschenen; hij was gisteren weggebleven omdat hij dacht dat er niet gewer[*..*+]<kt> zou worden om de regen. Dit abuis kost hem 1 dollar.


De komende maanden toon ik op deze website mijn transcriptie van het dagboek van de expeditie van De Josselin de Jong; elke keer honderd jaar nadat het door hem is genoteerd. Meer informatie is op deze website te vinden, net als zijn publicaties die online beschikbaar zijn.

This diary is of course not only of interest or importance for Dutch speakers, but especially for the people of the US Virgin Islands and the islands which were visited by De Josselin de Jong. This is why I try to use my spare time to translate this text into English.

De tekst is (voorlopig) zonder aanpassingen genoteerd en laten dus de taal en de opvattingen zien zoals die aan het begin van de twintigste eeuw gewoon waren. Verschillende pagina’s van dit dagboek zijn inclusief aanvullend materiaal door mij voorgelezen in de podcast Di hou creol en de desbetreffende afleveringen zijn via deze website natuurlijk nog te beluisteren en te bekijken.

Bron:

Josselin de Jong, J.P.B. 1922-1923. Dagboek betr. expeditie naar de Antillen 19 Nov. 1922 – 24 Aug. 1923. 20 x 29 cm, 157 pp.

          >EN: Diary on expedition to the Antilles. >UBL: Collection KITLV, signature: OR 385 (5-6).